LMS: Moksleiviams kuriame rytojų!

Lietuvos moksleivių sąjunga (LMS) yra visuomeninė,
savanoriška, pelno nesiekianti, pagrindinė Lietuvos moksleivių interesams
atstovaujanti bei Lietuvos mokinių savivaldas vienijanti organizacija. Lietuvos
moksleivių sąjunga siekia kokybiškai atstovauti visiems Lietuvos mokiniams bei
ginti jų interesus. Kai kurie organizacijos tikslai, kurių siekiama veiklos
metu, nesikeičia jau ilgą laiką, o kiti suformuluojami atsižvelgiant į naujus
moksleivių poreikius bei problemas.

Svarbiausios naujienos

Susipažinkit su mūsų komanda!

Lietuvos moksleivių sąjungos biuras

Not found
Not found
Not found