2020-ieji – Mokyklų bendruomenių metai

Minint 1990 m. sausio mėn. paskelbto Švietimo įstatymo projekto, kuriuo prasidėjo šiuolaikinės Lietuvos švietimo sistemos kūrimas, 30-metį, Lietuvos moksleivių sąjungos siūlymu Lietuvos Respublikos Seimas 2020-uosius paskelbė Mokyklų bendruomenių metais. Lietuvos moksleivių sąjunga šiais metais, bendradarbiaudama su suinteresuotomis įstaigomis bei organizacijomis, siekia teigiamų pokyčių mokyklose ir jų bendruomenėse.

Pagrindinis tikslas Mokyklų bendruomenių metais – stiprinti Lietuvos mokyklų bendruomenes, įtraukiančias mokinius, tėvus, mokytojus bei kitus mokyklos darbuotojus, įgalinti šias grupes nuosekliai ir aktyviai dalyvauti mokyklos gyvenime, plėtoti demokratijos procesus mokyklose, kurti dialogą tarp atskirų mokyklos bendruomenės grupių, taip ugdant bendrąsias kompetencijas, gerinant akademinius pasiekimus, didinant pasitenkinimą darbu bei užtikrinant saugią ir pozityvią emocinę aplinką.

Šiam tikslui pasiekti, bus inicijuojamos tam tikros veiklos. Pirmoji iš jų – konferencija „Tapk Aktyviu Mokyklos Bendruomenės Nariu“. Tai Mokyklų bendruomenių metų atidaromasis renginys, kuriuo bus oficialiai pradėtas veiklų, padėsiančių Lietuvos mokyklų bendruomenėms, vykdymas. Dalyviams bus pristatyti mokyklų bendruomenių metai, vykdant tyrimus išsikeltos problemos ir tolimesni veiksmai, susiję su bendruomeniškumo mokyklose skatinimu. Kadangi 2020 m. vasario 15–kovo 15 d. yra paskelbtos Mokyklų ir vietos bendruomenių mėnesiu, konferencijos metu dalintis patirtimis bus kviečiami bendruomenių atstovai.

Taip pat Mokyklų ir vietos bendruomenių mėnesį mokyklos bus skatinamos užsiimti vieninga veikla, kuri kurtų glaudesnę bendruomenę, kartu nepamirštant ir vietos bendruomenių. Šiuo laikotarpiu mokykloms bus rekomenduojama diskutuoti apie vidines problemas, pavyzdžiui, tolerancijos stygių ar Mokyklos tarybos funkcionalumą, įtraukiant visas suinteresuotas grupes ar jų atstovus, priimant konkrečius sprendimus. Šio mėnesio veiklomis bus siekiama ir atkreipti visuomenės dėmesį į bendruomenių problemas, pabrėžti jų svarbą ir skatinti reaguoti srityse, tokiose kaip akademiniai moksleivių pasiekimai ar kt.

Svarbu paminėti tai, jog, atstovaudamos moksleivių interesams, mokyklų bendruomenėse svarbų vaidmenį atlieka ir mokinių savivaldos. Jų veiklos tikslingumui neretai įtaką daro mokinių savivaldų kuratoriai. Būtent todėl šiais metais bus koncentruojamasi į tai, jog mokinių savivaldų kuratorių pozicijas užimtų tam kompetentingi asmenys, organizuojant jiems mokymus, dalinantis reikiama informacija bei užtikrinant nuolatinę pagalbą. Taip pat ir toliau bus bendradarbiaujama su mokinių savivaldomis, gilinant jų žinias, didinant veikimo efektyvumą bei inicijuojant bendras veiklas.

Be anksčiau išvardytų iniciatyvų, įvairiais formatais viešai bus reguliariai dalinamasi gerąja patirtimi, aktualia mokyklų bendruomenėms. Planuojami konkursai, pristatymai, mokymai ir seminarai, skirti mokyklų bendruomenių atstovams ir / ar jų komandoms, taip pat informacinė kampanija socialiniuose tinkluose ir kitos informacijos skelbimas.

Lietuvos moksleivių sąjunga džiaugiasi, jog 2020-ieji yra Mokyklų bendruomenių metai ir tikisi, jog jie atneš reikšmingų pokyčių Lietuvos mokyklų bendruomenėms!

Ar šis turinys buvo jums naudingas?

Kitos naujienos:

LMS naujienos

Pranešimas dėl Valdybos nario atsistatydinimo

LMS bendruomene, pranešame, kad Valdybos narė Karolina Žeimytė, pagal LMS įstatų 7.9. punktą, atsistatydino dėl asmeninių priežasčių. Su atsistatydinimo raštu galite susipažinti žemiau: Valdybos nario