Vasario 1–3 dienomis vyksiančio Lietuvos moksleivių sąjungos (toliau –LMS) Žiemos forumo metu planuojama jau XXVII neeilinė Asamblėja, kuriai šį kartą pateikti net trys organizacijaiitin aktualūs dokumentai. Iš visos Lietuvos atvykę LMS narių (mokinių savivaldų) atstovai kartu koreguos ir, jei dokumentai juos tenkins, tvirtins Rekomendacinius mokinių savivaldos nuostatus, Rekomendacinius mišrios mokinių savivaldos nuostatus bei Pasiūlymus bendrųjų ugdymo programų turinio atnaujinimui.

Vykdant LMS Veiklos strategijoje 2018–2022 metams numatytą tikslą užtikrinti demokratinių vertybių įgyvendinimą plečiant mokinių savivaldų tinklą Lietuvos mokyklose,  LMS narių skaičius nuolat plečiasi ir į XXVII neeilinę Asamblėją atvykti bei savo nuomonę išsakyti pakviestos jau 557 mokyklos. Deja, nepaisant plataus mokymų vadovų tinklo ir nuolatinio LMS padalinių darbo su mokinių savivaldomis, ne visose iš jų mokiniai atstovaujami tinkamai, daugelyje vis dar aktuali veiklos tęstinumo problema. Atsižvelgiant į tai, Asamblėjai teikiami Rekomendaciniai mokinių savivaldos nuostatai. Šie nuostatai pritaikyti atstovaujamajai, savanoriškai bei renkamajai mokinių savivaldai, todėl kiekviena mokykla  galės jų pagrindu pasirengti sau tinkamiausias ir aktualiausias veiklos taisykles, taip užtikrinant ne tik veiklos tęstinumą, bet ir reguliarų ir efektyvų darbą atstovaujant konkrečios mokyklos moksleivių interesams.

Lietuvos moksleivių sąjunga vienija įvairias mokyklas, todėl, kartu su šiais Rekomendaciniais mokinių savivaldų nuostatais, teikiami  ir Rekomendaciniai mišrios mokinių savivaldos nuostatai. Pastarieji, labiau tinkantys didelei mokyklai, skirti mokinių savivaldai, kurios veikloje atsispindi visi trys mokinių savivaldų tipai. Taip veikianti savivalda savyje suderina dvilypį atstovavimą per visos mokyklos išrinktus atstovus bei per klasių seniūnus, tačiau neužkerta kelio prie mokyklos gerovės prisidėti ir kitiems, savanoriškai veikti norintiems, moksleiviams.

Pirmą kartą viešai 2018 metų LMS Pavasario forumo metu pristatyti pirmieji pasiūlymai Ugdymo turinio pokyčiams patvirtina, kad ugdymo turinys bus atnaujinamas atsižvelgiant į moksleivių nuomonę. Būtent todėl XXVII Asamblėjoje visos Lietuvos moksleivių sąjungos vienijamos mokyklos turės galimybę kartu prisidėti prie ateities švietimo sistemos. Asamblėjai pateikti LMS pasiūlymai bendrųjų ugdymo programų turinio atnaujinimui – tarytum gairės, kuriomis remiantis LMS formuos pozicijas darbo grupėse, žiniasklaidoje ar veiks kartu su kitomis suinteresuotomis grupėmis. Šie pasiūlymai skirti labiau organizacijos vidui, tai susitarimai, kuriais vadovaujantis kartu su ekspertais bus formuojamos bendrojo ugdymo programos.

Kviečiame susipažinti su visais trimis dokumentais. Pasiūlymus, taisymus ar komentarus mokinių savivaldos galės teikti tiek Lietuvos moksleivių sąjungos elektroniniu paštu lms@moksleiviai.lt (iki sausio 31 dienos), tiek ir Asamblėjos išvakarėse, penktadienį vyksiančiose darbo grupėse. Todėl dar kartą kviečiame visas mokyklas – narias atidžiai išanalizuoti dokumentus, o atstovus atvykti į Asamblėją jau pasiruošus aiškius pasiūlymus, jei, žinoma, jų turėsite.

CategoryAsamblėja
© Lietuvos moksleivių sąjunga 2020