2020-uosius metus LMS jaunimo politikos komitetas užbaigė darbingai! Gruodį buvo teikiami siūlymai, dalyvaujama įvairiuose posėdžiuose, susitikimuose, diskusijose ir kt. Susipažinkite: Inclusive digital education darbo grupė Dalyvavome SIRIUS Politikos tinklo darbo grupėje apie įtraukujį skaitmeninį ugdymą su Lietuvos ir kitų Europos šalių suinteresuotais asmenimis, Europietiškais tinklais, OECD bei Europos komisija. Kalbėjome apie prieigą prie įrenginių ir…

Darbingas lapkričio mėnuo buvo Lietuvos moksleivių sąjungos jaunimo politikos koordinatoriams! Kviečiame susipažinti su veiklomis ir nagrinėtais klausimais. 1. LiJOT Asamblėja Lietuvos moksleivių sąjungos jaunimo politikos komiteto nariai dalyvavo LiJOT Asamblėjoje, kurios metu: Patvirtinta rezoliucija dėl jaunimo teisių užtikrinimo Lietuvoje. Patvirtinta pozicija dėl pilietinės erdvės mažėjimo Vidurio ir Rytų Europos šalyse. Pasirašyta deklaracija dėl jaunimo psichikos…

Prastėjant epidemiologinei situacijai šalyje ir mokykloms grįžtant prie nuotolinio mokymo(si), spalio mėnesį Lietuvos moksleivių sąjungos Jaunimo politikos koordinatoriai didelį dėmesį skyrė švietimo procesų, kylančių problemų ir jų sprendimo būdų analizei. Buvo vykdomos šios veiklos: 1. Lietuvos švietimo tarybos/ Švietimo ir mokslo komiteto posėdžiai Dalyvavome ŠMK bei LŠT posėdžiuose. 2. Diskusija apie problemas mokyklose LMS prezidentė…

Naujiems mokslo metams įsibėgėjus, grįžta Lietuvos moksleivių sąjungos Jaunimo politikos komiteto veiklos ataskaitos! Kiekvieną mėnesį vėl kviesime susipažinti su jaunimo politikos srities aktualijomis ir, žinoma, LMS jaunimo politikos koordinatorių veiklomis. Apie rugsėjį:     Dalyvavimas Žinių radijo laidoje Dalyvavome Žinių radijo laidoje, kurioje dalinomės mintimis apie einamuosius švietimo klausimus, matematikos valstybinio brandos egzamino rezultatus bei…

Kaip ir kiekvieną mėnesį, Lietuvos moksleivių sąjungos Jaunimo politkos koordinatoriai dalinasi veiklomis, kurias vykdė, susitikimais, kuriuose dalyvavo, bei temomis, ties kuriomis dirbo. Gegužės mėnesio veiklos: 1. Konferencija „Kaip organizuoti savanorišką veiklą krizės metu?“. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su Jaunimo reikalų departamentu ir Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra inicijuotame nevyriausybinių organizacijų atstovų pokalbyje aptarti iššūkiai,…

Nors dalį veiklų teko perkelti į virtualią erdvę, LMS Jaunimo politikos komiteto veikla balandžio mėnesį tikrai nestojo! Susipažinkite su susitikimais, kuriuose dalyvavome, naujais projektais bei pratęstais / atliktais darbais. 1. „Studentai – moksleiviams, moksleiviai – studentams“. Kartu su Vilniaus universiteto studentų atstovybe, Lietuvos studentų sąjunga bei Lietuvos jaunimo organizacijų taryba įgyvendinama iniciatyva, kurios tikslas –…

Lietuvos moksleivių sąjunga, atsižvelgdama į tarp švietimo bendruomenės narių vykstančias diskusijas, atliko apklausą dėl lietuvių kalbos ir literatūros kalbėjimo įskaitos laikymo nuotoliniu būdu. Didžioji dalis atsakiusiųjų mano, kad lietuvių kalbos ir literatūros įskaita neturėtų būti vykdoma nuotoliniu būdu dėl šių priežasčių: ∎ Tinkamų techninių sąlygų stoka ir kylantys trikdžiai įskaitos vykdymo metu sukeltų nepatogumų bei…

Dėl susiklosčiusios situacijos, kovo mėnesį švietime buvo atlikta pakeitimų: Lietuvos mokyklose įvestas nuotolinis mokymas, atšauktas Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (PUPP), keičiami brandos egzaminų tvarkaraščiai. Dėl to moksleiviams kyla nemažai neaiškumų, klausimų, atsiranda pastebėjimų. Siekiant, kad moksleivių nuomonė būtų išgirsta ir į ją būtų atsižvelgiama, Lietuvos moksleivių sąjungos Jaunimo politikos komitetas daugiausiai dėmesio kovo mėnesį skyrė…

Kas moksleivių labui buvo nuveikta vasario mėnesį? Lietuvos moksleivių sąjungos Jaunimo politikos komitetas kviečia susipažinti: Dalyvavome OBESSU organizuojamame susitikime „Peer Learning Activities“ Vilniuje, kurio metu kalbėjome apie patirties perdavimą dirbant įvairiose organizacijose. Dalyvavome Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbo grupėje dėl moksleivių ugdymosi šeimoje bei susitikime dėl neformalaus vaikų švietimo. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje…

Naujas mėnuo – nauji darbai! Sausį įvyko ne vienas svarbus susitikimas bei buvo priimta reikšmingų sprendimų. LMS Jaunimo politkos komitetas vėl dalinasi vykdytomis veiklomis. Kviečiame susipažinti. 1. Vyko Lietuvos moksleivių sąjungos XXIX – Neeilinė – Asamblėja, kurios metu patvirtinta Pozicija dėl transporto lengvatų taikymo moksleiviams bei pristatyta Pozicija dėl mažų mokyklų, optimizuojant mokyklų tinklą. 2….

Page 1 of 21 2
© Lietuvos moksleivių sąjunga 2020