Rugsėjo – spalio mėnesiais visoje Lietuvoje vyko daugiau nei trisdešimt mokinių savivaldų forumų (MSF), kuriuose mokinių savivaldos išsirinko naujus padalinių pirmininkus. Rinkiminis mokinių savivaldų forumas – miesto lygmeniu vykstantis renginys, į kurį kviečiami visų miesto/rajono mokyklų ir mokinių savivaldų atstovai. Forumo metu kadenciją baigęs pirmininkas pristato metinę veiklos ataskaitą, renkamas naujas padalinio pirmininkas, dirbama darbo…

Spalio 25-27 dienomis vyko LMS Rudens forumas „Būk tas pokytis, kurį nori matyti pasaulyje“. Tris dienas organizacijos padalinių savanoriai dalyvavo darbo grupėse, klausė pranešimų, diskusijų ir darbingai leido laiką. Penktadienį buvo pristatyta organizacija ir jos veikla, kadangi forume dalyvavo daug naujų savanorių. Rasa Janina Jusiolytė vedė paskaitą apie karjerą. O šeštadienį LMS biuro nariai savanoriams…

Lietuvos moksleivių sąjunga (LMS) – visuomeninė, savanoriška, pelno nesiekianti, vienintelė Lietuvos moksleivių interesams atstovaujanti bei Lietuvos mokinių savivaldas vienijanti organizacija. LMS, turėdama  padalinius 32-ose Lietuvos savivaldybėse, atstovauja daugiau nei 500 Lietuvos mokyklų mokinių savivaldų. LMS – tiltas tarp ekspertų ir moksleivių Vykstant Bendrųjų programų atnaujinimo procesui turime galimybę diskutuoti ir pristatyti moksleivijos poziciją. Svarbu prisiminti,…

Lietuvos moksleivių sąjunga (toliau – LMS), reaguodama į šiandieninius Lietuvos ir pasaulio įvykius, inicijuoja metinę ekologijos programą Lietuvos mokykloms. Bendradarbiaudama su Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komiteto vicepirmininku Simonu Gentvilu LMS programos metu sieks atkreipti mokyklų bendruomenių dėmesį į globalias su ekologija susijusias problemas, tokiu būdu ragins visos šalies moksleivius veikti ir prisidėti prie švaresnio…

LMS atstovai dalyvavo susitikime su Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir NEC atstovais. Susitikimas skirtas išanalizuoti abiturientų pastebėjimus dėl 2019 metais vykusių Valstybinių brandos egzaminų. Susitikimo metu aptarta, kad daugiau dėmesio bus skiriama vertintojų apmokymams, techninių problemų išsprendimui bei bus stengiamasi labiau informuoti mokytojus apie privalomos programos išdėstymą, kad moksleiviams pirmiausia būtų dėstoma egzaminui reikalinga medžiaga….

Pasibaigė šią savaitę Kėdainiuose vykęs LMS Vasaros forumas „Nesvarbu, kas esi — svarbu, kuo nori būti“! Penkias forumo dienas LMS padalinių savanoriai klausė svečių pranešimų apie renginių organizavimą, retoriką, emocinį intelektą ir marketingą bei dirbo darbo grupėse, kurių metu teikė siūlymus naujiems LMS įstatams, nagrinėjo problemas, kurias moksleiviai gali kelti savo mokyklose, mokėsi rašyti advokacijos…

Baltijos kelias – milžiniško masto įvykis, kurį prisimena ir primena visos kartos, tarp jų ir Lietuvos moksleivių sąjungos vienijami moksleiviai, kurie tuo metu net nebuvo gimę, skatina pilietiškumą ir rugpjūčio 23-ąją dieną drauge su Lietuvos Respublikos Vyriausybe ir Nacionaliniu Muziejumi rengs Baltijos kelio minėjimą! Šiais metais Baltijos kelio minėjimo erdvė numatyta Vilniuje, prie Mindaugo paminklo. Renginys skirtas…

Šią savaitę LR Seime pristatėme Sveikatos ir lytiškumo bei rengimo šeimai programą iš moksleivių perspektyvos, dalyvavome tarpinstituciniame susitikime dėl smurtą artimoje aplinkoje patyrusių asmenų teisių apsaugos bei kreipėmės į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, Sveikatos apsaugos ministeriją, Savivaldybių asociaciją ir mokyklas dėl netinkamo turinio paskaitų. Taip pat Seimas patvirtino Lietuvos moksleivių sąjungos siūlymą 2020-uosius paskelbti…

Lietuvos moksleivių sąjungos siūlymu, minint 1990 m. sausio mėn. paskelbto Švietimo įstatymo projekto, kuriuo prasidėjo šiuolaikinės Lietuvos švietimo sistemos kūrimas, 30-metį, 2020-ieji paskelbti Mokyklų bendruomenių metais. Priimtame nutarime pabrėžiama, kad saugi aplinka, pagrįsta visų mokyklos bendruomenės narių pasitikėjimu ir bendradarbiavimu, tinkamas emocinio intelekto ugdymas yra vieni svarbiausių aspektų, norint pasiekti gerų akademinių rezultatų ir užaugti…

Šią savaitę dalyvavome klausymuose apie Neformaliojo vaikų švietimo krepšelį, susitikome su Ukrainos moksleiviais bet paskelbėme apklausą apie mokinių socialinę-pilietinę ir pažintinę kultūrinę veiklą. Trečiadienį LR Seime kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, savivaldybių, paslaugų teikėjų, jaunimo ir tėvų organizacijų atstovais dalyvavome viešuose klausymuose, kuriuose kalbėjome apie Neformaliojo vaikų švietimo krepšelį ir jo finansavimo planus…

Page 1 of 41 2 3 4
© Lietuvos moksleivių sąjunga 2019
Tel: +370 679 74296 El. paštas: lms@moksleiviai.lt
Konstitucijos pr. 25, Vilnius 08105, Lietuva