VALDYBOS POSĖDŽIŲ PROTOKOLAI

2020–2021 m. m. Valdybos kadencija

Valdybos posėdis (2020–10–02)

Valdybos posėdis (2020–10–08)