Jaunimo politika: gruodžio mėnesio veiklos

Teigiamų pokyčių moksleiviams link! Dėl šio tikslo dirba Lietuvos moksleivių sąjungos jaunimo politikos komitetas. Gruodžio mėnesį prisidėjome ir dalyvavome įvairiuose aktualiuose susitikimuose, forumuose, konferencijose, buvo tęsiami ir anksčiau pradėti darbai. Kviečiame skaityti apie veiklas:

 1. Dalyvavome OBESSU „Council of Members 2019“ renginyje Briuselyje, kurio metu dalinomės savo patirtimi diskusijose, dalyvavome pristatymuose, aptarėme globalines problemas, susipažinome su Europos sąjungos institucijų veikla, Europos parlamentu.
 2. Prisidėjome bei dalyvavome nacionaliniame forume „Ateities švietimo kodas“, kurio metu vyko panelinė diskusija ir darbo grupės apie švietimo politikos prioritetus, jų įgyvendinimą.
 3. Kartu su Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru organizavome mokinių savivaldų kuratorių konferenciją „Mokinių savivaldų kuratorių kompetencijų stiprinimas: kryptys ir perspektyvos“. Jos metu dalinomės apie jaunimo politikos formavimą mokyklos lygmeniu, mokinių savivaldų kuratorių svarbą bei mokinių savivaldos reikšmę.
 4. Dalyvavome Nacionaliniame žmogaus teisių forume, kurio metu diskutavome apie švietimą, jaunimo aktyvizavimą, vaikų teises.
 5. Dalyvavome susitikime su Švedijos ambasada, kurio metu kalbėjome apie demokratijos svarbą ugdyme ir veiklas, planuojamas ateityje.
 6. LRT radijo laidoje „Dešimt balų“ kalbėjome apie mokinių savijautą, keičiant mokyklas, bei pagrindinių ir vidurinių mokyklų išskaidymo įtaką moksleivių pasiekimams.
 7. Dalyvavome diskusijoje dėl saugios mokyklos kūrimo kelių ir atradimų – joje buvo kalbama apie saugią aplinką mokyklose, pristatomi ir siūlomi metodai, kaip reikėtų ją užtikrinti, nagrinėjamos su šia tema susijusios situacijos.
 8. Vyko LMS Biuro ir Valdybos išvažiuojamasis susitikimas, kuriame sprendėme pagrindinius organizacijai aktualius klausimus, analizavome veiklos kryptis.
 9. Gruodžio 13 d. turėjome LMS metinės programos „Ž. E. M. E.“ renginį Jonavoje, kurio metu vyko diskusija – dalyvavo programos globėjas, LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto vicepirmininkas, Simonas Gentvilas ir Jonavos rajono mokyklų mokinių savivaldų atstovai. Buvo diskutuojama apie vartotojiškumą ir aplinkosaugą Jonavos miesto mokyklose.
 10. Įvyko 6 mokinių savivaldų konferencijos, kurių metu buvo keliamos mokinių savivaldų narių kompetencijos.
 11. Dalyvavome ugdymo turinio atnaujinimo stebėsenos grupės pasitarime, Lietuvos Švietimo tarybos, Švietimo ir mokslo komiteto posėdžiuose.

Ar šis turinys buvo jums naudingas?

Kitos naujienos:

Asamblėja

XXXVIII Neeilinė Asamblėja

Šių metų birželio 22 dieną Narių delegatų lauksime Jonavoje, kur vyks LMS XXXVIII Neeilinė Asamblėja!   Narių delegatai, išrinkti Narių forumų metu, turės priimti svarbius organizacijai

LMS naujienos

LMS Mokinių tarybų projektų globos tvarkos aprašas

Lietuvos moksleivių sąjunga siekdama ugdyti mokinių finansinį raštingumą ir užtikrinti kokybišką mokinių tarybų veiklą inicijuoja mokinių tarybų projektų globą!   Mokinių tarybų projektų globa –