Jaunimo politikos naujienos: lapkritis

Jaunimo politikos komitetas, siekdamas moksleivių gerovės, reaguoja į iškylančias problemas ir nuolat ieško būdų joms spręsti. Atstovaudami moksleivių interesams, dirbame ties palankesnių sąlygų moksleiviams kūrimu. Kviečiame susipažinti su veiklomis, kurias vykdėme lapkričio mėnesį:

 1. Dalyvavome Švietimo ateities forumo organizuotoje diskusijoje „Ateities universitetų misija Lietuvoje“, kurios metu diskutavome apie universiteto kuriamą misiją, ugdomas vertybes ir šiandienos problemas švietimo sistemoje.
 2. Dalyvavome „Žinių radijas“ laidoje „Mažiau yra daugiau“, kurios metu kalbėjome apie LMS metinę programą „Ž.E.M.E“, analizavome ką dėl mūsų planetos gerovės nuveikia moksleiviai bei kokius pokyčius sukuria mokinių savivaldos.
 3. Dalyvavome „Vaikų forume“, skirtame Jungtinių Tautų Organizacijos Vaiko teisių konvencijos 30-mečiui paminėti, kurio metu skaitėme pranešimą apie moksleivio ir Vaiko teisių konvencijos santykį bei kokią reikšmę jis turi visiems moksleiviams, taip pat debatavome apie aplinkosauga bei draugišką mokyklą. Vaizdo įrašą galite matyti čia
 4. Organizavome diskusiją „Let‘s talk about rights. YOUTH Rights“, kurios metu jaunus žmones supažindinome su jų teisėmis ir svarba, akcentavome kokias problemas įžvelgiame šiuo metu bei raginome nebijoti apie tai kalbėti. Renginyje diskutavo Švedijos užsienio reikalų ministerijos specialioji Ambasadorė žmogaus teisėms, demokratijai ir teisės normai Annika Ben David, LMS Prezidentė Sara Aškinytė ir LiJOT Valdybos narė Gintarė Vikmonaitė. Diskusiją moderavo LMS jaunimo politikos koordinatorius Ignas Miškinis. Diskusiją peržiūrėti galite čia
 5. Reagavome į įspėjamąjį mokytojų streiką – džiugu, jog švietimo bendruomenė dialogo būdu sprendžia kylančias bėdas ir bendrai siekia užtikrinti kuo palankesnes sąlygas kiekvienam bendruomenės nariui (profsąjungų atstovai bei Švietimo, mokslo ir sporto ministras pasirašė pakoreguotą švietimo ir mokslo šakos darbuotojų kolektyvinę sutartį). Vaizdo įrašą stebėti galite čia.
 6. Bendradarbiavome su Finansų ministerija dėl atsiskaitymo negrynaisiais pinigais mokyklose, dalyvavome šiai temai suburtos darbo grupės posėdyje.
 7. VU SA 30-mečio minėjimo rytinėje konferencijoje skaitėme pranešimą „Moksleivis jaunimo politikoje – kaip ir kodėl?“
 8. Vykdėme tyrimą dėl tarpmiestinio transporto naudojimosi įpročių. Šiuo metu moksleiviams, keliaujantiems viešuoju tarpmiestiniu transportu nėra skiriama jokia kompensacija (studentai gauna 50 proc. valstybės skiriamą kompensaciją). Buvo paviešinta apklausa, kurios rezultatai parodė, jog daugiau nei 80 proc. atsakiusių moksleivių naudojasi tarpmiestiniu transportu kartą per mėnesį ar dažniau. Iš to galime spręsti, jog poreikis moksleiviams gauti kompensaciją yra, todėl siekiame, jog naudojantis tiek traukiniais, tiek autobusais, pateikus moksleivio pažymėjimą, būtų suteikiama tam tikra nuolaida.
 9. Analizavome situaciją ir formavome LMS poziciją dėl neformalaus vaikų švietimo finansavimo nutraukimo – įstatyme nebuvo numatyta sumos, kuri būtų skiriama vienam vaikui už neformalią veiklą. Finansavimo nutraukimas lemtų neformalios veiklos kokybės suprastėjimą ir (ar) teikiamų galimybių moksleiviams nutraukimą. Ši situacija bus svarstoma iš naujo.
 10. Analizavome situaciją dėl nevalstybinių mokyklų finansavimo nutraukimo.
 11. Turėjome LMS metinės programos „Ž.E.M.E.“ renginį „Mąstyk (eko)logiškai – rūšiuok!“, kurio metu vyko diskusija su LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto vicepirmininku Simonu Gentvilu apie galimybes moksleiviams rūšiuoti atliekas mokykloje.
 12. Vyko Vadovų klubai, kurių metu buvo nagrinėjamos šios temos: moksleivių naudojimasis tarpmiestiniu transportu, atsiskaitymas negrynais pinigais bendrojo lavinimo įstaigose, LMS metinė programa „Ž.E.M.E“, regioniniai klausimai.
 13. Dalyvavome susitikimuose / posėdžiuose / forumuose:
  • Susitikimas su Lietuvos Respublikos Užsienio Reikalų Ministerija, JAV ambasada ir LVJC atstovais dėl žmogaus teisių tematikos populiarinimo.
  • Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdis apie neformalųjį vaikų švietimą.
  • Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdis dėl bendrojo ugdymo programų turinio atnaujinimo.
  • Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pasitarimas dėl nevalstybinio švietimo finansavimo.
  • Nacionalinis NVO forumas
  • Forumas „Įvairiapusis moksleivių švietimas ir ugdymas Europos Sąjungos klausimais Lietuvoje: ką nuveikėme iki šiol ir ko reikia rytdienai?“

Ar šis turinys buvo jums naudingas?

Kitos naujienos:

LMS naujienos

Pranešimas dėl Valdybos nario atsistatydinimo

LMS bendruomene, pranešame, kad Valdybos narė Karolina Žeimytė, pagal LMS įstatų 7.9. punktą, atsistatydino dėl asmeninių priežasčių. Su atsistatydinimo raštu galite susipažinti žemiau: Valdybos nario