Ką gegužės mėnesį veikė Jaunimo politikos komitetas?

Kaip ir kiekvieną mėnesį, Lietuvos moksleivių sąjungos Jaunimo politkos koordinatoriai dalinasi veiklomis, kurias vykdė, susitikimais, kuriuose dalyvavo, bei temomis, ties kuriomis dirbo.

Gegužės mėnesio veiklos:

1. Konferencija „Kaip organizuoti savanorišką veiklą krizės metu?“. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su Jaunimo reikalų departamentu ir Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra inicijuotame nevyriausybinių organizacijų atstovų pokalbyje aptarti iššūkiai, kurie kyla organizuojant savanorystę, pasidalinta gerosiomis praktikomis.

2. LiJOT nacionalinių organizacijų skambutis. Skambučio metu pristatytos ir aptartos organizacijoms aktualios temos: visuotinių narių susirinkimų ir kitų renginių organizavimo galimybės, finansavimo galimybės, projektinių veiklų įsipareigojimų vykdymas karantino sąlygomis bei pasidalinta organizacijų vykdomomis iniciatyvomis ir naujienomis.

3. Virtualūs susitikimai psichologinės sveikatos mokyklose tema. Dalyvavome susitikimuose dėl psichosocialinės aplinkos mokyklose, pristatėmė 2018 m. vykdyto tyrimo rezultatus, pokytį per pastaruosius dvejus metus bei dabartinę situaciją, problemas, su kuriomis susiduria mokyklų bendruomenės, temos vystymą mokyklose.

4. LMS metinės programos „Ž. E. M. E.“ veiklos. „Ž. E. M. E.“ gegužės mėnesio tema – tvarumas. Būtent su tvarumu susijusiais klausimais LMS Vadovų klubuose diskutavo mokinių savivaldų atstovai. Taip pat šia tema suorganizuota nemažai nuotolinių veiklų ir susitikimų.

5. Iniciatyva #DėkojameMokytojams. Lietuvos moksleivių sąjunga kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija inicijavo projektą „Dėkojame Mokytojams“, kurio metu moksleiviai kviečiami išreikšti savo padėką mokytojams, darželių auklėtojams, būrelių vadovams, švietimo pagalbos specialistams, mokyklų vadovams ir visiems, prisidėjusiems prie moksleivių, vaikų ugdymo karantino metu.

6. Valdybos posėdis. Gegužės 30 d. LMS Biuras bei Valdyba turėjo posėdį nuotoliniu būdu, kurio metu buvo aptariamas patirties perdavimas, padalinių vykdomi projektai, vyko diskusija apie mokinių savivaldas ir buvo pasidalinta įvairiomis patirtimis.

7. D.U.K. skilties papildymas. Viso nuotolinio mokymo(si) metu, moksleiviai turėjo galimybę savo nuomonę nuotolinio mokymosi, VBE vykdymo ir emocinės aplinkos klausimais, pasidalinti LMS inicijuotoje apklausoje. Dažniausiai užduodami klausimai buvo atsakyti, o visi atsakymai buvo patalpinti Lietuvos moksleivių sąjungos internetinėje svetainėje ir socialiniuose tinkluose. Gegužės mėnesį didelį dėmesį skyrėme emocinės aplinkos klausimams, todėl kreipiamės į Lietuvos psichologijos studentų asociaciją, kuri padėjo atsakyti į moksleiviams rūpimus klausimus, susijusius su emocine aplinka. D. U. K. skiltį galite rasti čia

8. OBESSU Asamblėja. Nuotolinės OBESSU Neeilinės Asamblėjos metu buvo išklausyta bei patvirtinta 2019 metų finansinė ataskaita, 2020 metų biudžetas.

Ar šis turinys buvo jums naudingas?

Kitos naujienos:

Asamblėja

XXXVIII Neeilinė Asamblėja

Šių metų birželio 22 dieną Narių delegatų lauksime Jonavoje, kur vyks LMS XXXVIII Neeilinė Asamblėja!   Narių delegatai, išrinkti Narių forumų metu, turės priimti svarbius organizacijai

LMS naujienos

LMS Mokinių tarybų projektų globos tvarkos aprašas

Lietuvos moksleivių sąjunga siekdama ugdyti mokinių finansinį raštingumą ir užtikrinti kokybišką mokinių tarybų veiklą inicijuoja mokinių tarybų projektų globą!   Mokinių tarybų projektų globa –