Karantinas netildo moksleivių balso! | LAPKRITIS

Darbingas lapkričio mėnuo buvo Lietuvos moksleivių sąjungos jaunimo politikos koordinatoriams! Kviečiame susipažinti su veiklomis ir nagrinėtais klausimais.

1. LiJOT Asamblėja

Lietuvos moksleivių sąjungos jaunimo politikos komiteto nariai dalyvavo LiJOT Asamblėjoje, kurios metu:

  • Patvirtinta rezoliucija dėl jaunimo teisių užtikrinimo Lietuvoje.
  • Patvirtinta pozicija dėl pilietinės erdvės mažėjimo Vidurio ir Rytų Europos šalyse.
  • Pasirašyta deklaracija dėl jaunimo psichikos sveikatos puoselėjimo.
  • Patvirtinta LiJOT Prezidento, Valdybos ir biuro veiklos bei finansų ataskaitos.
  • Patvirtinta Jaunimo reikalų tarybos ataskaita.

2. Tarpžinybinės vaiko gerovės tarybos, ŠMK posėdžiai
Dalyvavome tarpžinybinės vaiko gerovės tarybos ir Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdžiuose.

3. Konsultacija dėl vidurinio ugdymo
Dalyvavome ugdymo turinio atnaujinimo konsultacijoje, kurios metu Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Nacionalinės švietimo agentūros, mokytojų, švietimo įstaigų direktorių ir kitų organizacijų atstovams pristatėme LMS vykdytos apklausos rezultatus bei moksleivių lūkesčius dėl vidurinio ugdymo turinio atnaujinimo.

4. LiJOT Jaunimo politikos mokymai
Dalyvavome LiJOT organizuotuose mokymuose, kurių metu rengėme savanorystės kokybės standartą, rezoliuciją dėl kokybės standarto trūkumo Lietuvoje.

5. Lietuvos liberalaus jaunimo seminaras
Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentė Sara Aškinytė dalyvavo Lietuvos liberalaus jaunimo švietimo seminare, kuriame pristatė nuotolinio ugdymo patirtis, švietimo aktualijas.

6. Diskusija „Signals 2020“ konferencijoje
Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentė Sara Aškinytė dalyvavo ketvirtojoje tarptautinėje valstybės tvarios plėtros konferencijoje „Signals 2020“ vykusioje diskusijoje „Kaip užtikrinti ugdymą pagal kiekvieno mokinio poreikius?“.

7. 4k modelio viešoji konsultacija ir rekomendacijų pateikimas
Dalyvavome viešojoje konsultacijoje, kurios metu savivaldybės, mokyklos, nevyriausybinės organizacijos bei kiti socialiniai partneriai teikė pastabas dėl 4K pilotinio modelio aprašo. LMS Jaunimo politikos komitetas pateikė savo bei LMS Valdybos komentarus dėl aprašo pakeitimų.

8. Mokinių savivaldų kuratorių mokymai
LMS jaunimo politikos komiteto nariai dalyvavo LMS Kauno mokinių savivaldų informavimo centro organizuotuose mokinių savivaldų kuratorių mokymuose, kuriuose pristatė LMS Darbo su mokinių savivaldomis srities veiklą bei LMS metinę veiklos programą „SLURŠ“.

9. Tarptautinė konferencija „Vaikų emocinė gerovė: kokiais pasiekimais šalys gali didžiuotis ir kokie iššūkiai lieka neišspręsti“
Šioje konferencijoje LMS metinės veiklos programos „SLURŠ“ koordinatorė Karolina Pralgauskytė skaitė pranešimą „Laimingi vaikai ir jauni žmonės – kokių sprendimų reikia?“, kurio metu apžvelgė Lietuvoje vyraujančią jaunimo emocinę būklę, pasiūlė sprendimo būdų bei papasakojo apie LMS metinę veiklos programą „SLURŠ“.

10. „Democracy talks“
LMS Darbo su mokinių savivaldomis kordinatorius Eldar Kokoškin prisidėjo prie Švedijos ambasados, LiJOT ir Lietuvos moksleivių sąjungos inicijuotų diskusijų ciklo „Democracy Talks“ renginių, kurių tikslas – diskutuoti apie demokratiją ir jos svarbą jaunam žmogui.

11. Regioninės jaunimo politikos tinklas
Vyko asmeniniai susitikimai / skambučiai su padalinių regioninės jaunimo politikos komitetais. Kalbėjome apie vyraujančią situaciją jų mieste, rajone, mokinių savivaldų atstovavimą, komitetų tolimesnius darbus, bendradarbiavimą su savivaldybėmis, buvo iškelti tikslai ateičiai.

12. Darbo su mokinių savivaldomis tinklas
Tinklas, greitai reaguodamas į visuotinę epidemiologinę situaciją, priėmė sprendimą rašyti ir pateikti mokinių savivaldoms rekomendacijas dėl darbo organizavimo nuotoliniu būdu.
Atnaujinta ir sutvarkyta Darbo su mokinių savivaldomis duomenų bazė, atnaujinti dokumentai, skirti darbui su mokinių savivaldomis.

13. LMS XXX Asamblėja
Lapkričio 28 d. įvyko nuotolinė Lietuvos moksleivių sąjungos XXX Asamblėja, kurios metu buvo patvirtintos LMS metinės veiklos ir finansinės ataskaitos bei Lietuvos moksleivių sąjungos tvaraus vystymosi tikslų projektas.

14. Dalyvavimas European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) tyrimo pristatyme
Dalyvavome tyrimo, vykdyto 2019 m., rezultatų pristatyme. Tyrimas skirtas alkoholio, narkotinių medžiagų, tabako vartojimo tarp paauglių paplitimui matuoti.

[/column]

Ar šis turinys buvo jums naudingas?

Kitos naujienos:

LMS naujienos

LMS Mokinių tarybų projektų globos tvarkos aprašas

Lietuvos moksleivių sąjunga siekdama ugdyti mokinių finansinį raštingumą ir užtikrinti kokybišką mokinių tarybų veiklą inicijuoja mokinių tarybų projektų globą!   Mokinių tarybų projektų globa –

Asamblėja

XXXVII Asamblėja

Šių metų balandžio 27 dieną Kaune vyko kupina svarbių darbų bei nutarimų XXXVII LMS Asamblėja. Jos metu buvo pristatytos ir Narių patvirtintos LMS metinė veiklos