LMS iš dalies palaiko labdaros ir paramos įstatymo pakeitimo projektą

Lietuvos moksleivių sąjunga iš dalies palaiko labdaros ir paramos įstatymo pakeitimo projektą, nes jis yra nepalankus savivaldybių įsteigtų mokyklų bendruomenėms ir jose esančioms mokinių savivaldoms. Lietuvos moksleivių sąjunga siūlo pakeisti 7 straipsnio 1 dalies 2 punktą.

Mokyklose esančios mokinių savivaldos dažniausiai inicijuoja mokyklos bendruomenės veiklas, o veikloms finansuoti dažnai naudojamos GPM paramos lėšos. Absoliuti dauguma mokinių savivaldų teisiškai yra neformalios jaunimo grupės, kurios prisideda prie jų švietimo įstaigų ir visuomenės gerovės, pilietiškumo ugdymo dokumente išvardintais būdais.

Remiantis LR Seimo kanceliarijos teisės departamento įstatymo pakeitimo projekto išvada: „Iš projektu siūlomo teisinio reglamentavimo nėra aišku, kodėl, pavyzdžiui, vaikų lopšelio – darželio ar miestelio mokyklos tėvų bendruomenei turėtų būti ribojama jų teisė prisidėti prie biudžetinės įstaigos gerbūvio, kas turi tiesioginę įtaką jų vaikų ugdymo ar teikiamų paslaugų kokybei. Pastebėtina, kad minėtų įstaigų bendruomenės dažnai pačios sprendžia, kaip efektyviau panaudoti gautą paramą, yra supažindinamos su gautos ir panaudotos paramos ataskaita, o pati gauta parama yra svarbus biudžetinės įstaigos lėšų šaltinis.“

Mokinių savivaldos veikla mokyklose stiprina pilietinę visuomenę, skatina mokyklos bendruomenę domėtis pilietinėmis organizacijomis ir įsitraukti į filantropinę veiklą, tad moksleivių diskriminacija GPM paramos gavėjų atžvilgiu nėra priimtina. Dėl šios priežasties raginame pakeitimą koreguoti taip, kad jis atlieptų didesnės dalies pilietinę visuomenę stiprinančių grupių poreikius.

Išsamiau su dokumentu kviečiame susipažinti:

Kreipimasis dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nr. I-172 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto nr. XIVP-367

Ar šis turinys buvo jums naudingas?

Kitos naujienos:

Asamblėja

XXXVIII Neeilinė Asamblėja

Šių metų birželio 22 dieną Narių delegatų lauksime Jonavoje, kur vyks LMS XXXVIII Neeilinė Asamblėja!   Narių delegatai, išrinkti Narių forumų metu, turės priimti svarbius organizacijai

LMS naujienos

LMS Mokinių tarybų projektų globos tvarkos aprašas

Lietuvos moksleivių sąjunga siekdama ugdyti mokinių finansinį raštingumą ir užtikrinti kokybišką mokinių tarybų veiklą inicijuoja mokinių tarybų projektų globą!   Mokinių tarybų projektų globa –