LMS pozicijos, nauja iniciatyva ir virtualūs susitikimai

Nors dalį veiklų teko perkelti į virtualią erdvę, LMS Jaunimo politikos komiteto veikla balandžio mėnesį tikrai nestojo! Susipažinkite su susitikimais, kuriuose dalyvavome, naujais projektais bei pratęstais / atliktais darbais.

1. „Studentai – moksleiviams, moksleiviai – studentams“.

Kartu su Vilniaus universiteto studentų atstovybe, Lietuvos studentų sąjunga bei Lietuvos jaunimo organizacijų taryba įgyvendinama iniciatyva, kurios tikslas – padėti 1–12 klasių moksleiviams geriau įsisavinti žinias, kurios yra suteikiamos besimokant nuotoliniu būdu. Plačiau: smms.lt

2. Pozicija dėl valstybinių brandos egzaminų vykdymo, pasibaigus karantino laikotarpiui, užtikrinus reikiamas ir moksleivių poreikius atitinkančias sąlygas.

Lietuvos moksleivių sąjunga, atsižvelgdama į abiturientų išsakytas nuomones, Valdybos sprendimu palaiko valstybinių brandos egzaminų vykdymą, pasibaigus karantino laikotarpiui, užtikrinus reikiamas moksleivių poreikius atitinkančias sąlygas, kaip pavyzdžiui.: kokybiškas nuotolinis ugdymas(is) karantino laikotarpiu, reikiamos techninės priemonės, skirtos nuotoliniam ugdymui(si), egzaminų vykdymo metu užtikrinama tinkama sveikatos apsauga ir egzamino dalyvių ir vykdytojų saugumas.

3. Pozicija dėl lietuvių kalbos ir literatūros kalbėjimo įskaitos laikymo nuotoliniu būdu 2019–2020 m. m. abiturientams.

Lietuvos moksleivių sąjunga, atsižvelgdama į tarp švietimo bendruomenės narių vykstančias diskusijas, atliko apklausą dėl lietuvių kalbos ir literatūros kalbėjimo įskaitos laikymo nuotoliniu būdu. Remiantis apklausos rezultatais buvo patvirtinta pozicija, kuria LMS nepritaria lietuvių kalbos ir literatūros kalbėjimo įskaitos organizavimui nuotoliniu būdu.

4. Rekomendacinis paketas skirtas išsiaiškinti mokyklos mokinių nuomonę ugdymo(si) nuotoliniu būdu tema.

Paruošėme praktinių patarimų rinkinį, kuriame moksleiviai gali rasti informaciją kaip tinkamai ir kokybiškai išsiaiškinti moksleivių nuomonę nuotolinio ugdymo(si) tema: pasidalinome rekomendaciniais apklausos klausimais, rezultatų analizės, refleksijos pavyzdžiais bei LMS siūlomais, nuotolinio mokymo(si) metu, iškilusių problemų sprendimų būdais.

5. Anketa moksleiviams ir D. U. K.
Atlikę apklausą, kurioje moksleiviai uždavė klausimus nuotolinio mokymo(si), valstybinių brandos egzaminų, emocinės aplinkos temomis, paruošėme atsakymus į dažniausiai kylančius klausimus, paruošėme D. U. K skiltį bei kreipiamės į atitinkamas institucijas.

6. „Moksleiviai – į Vyriausybę“ pokalbis.
„Moksleiviai į Vyriausybę“ organizavo pokalbį, kuriame dalyvavo LMS Biuro jaunimo politikos koordinatorius Ignas Miškinis bei LMS Valdybos nariai: Lukas Eigėlis, Jonas Trumpa ir Daniela Luniova. Diskusijoje dalyvavo ir ŠMSM bei Vyriausybės atstovai, o jos metu buvo aptartos švietimo aktualijos, gauti atsakymai į moksleiviams rūpimus klausimus, kuriuos pateikėme Dažniausiai užduodamų klausimų skiltyje.

7. Regioninės jaunimo politikos konsultacijos.
Visą mėnesį LMS padalinių savanoriai turėjo galimybę dalyvauti individualiose regioninės jaunimo politikos konsultacijose. Savanoriai gilino savo žinias atstovavimo srityje, domėjosi nacionalinės jaunimo politikos sritimis ir analizavo savo miestuose iškilusias problemas, ieškojo jų sprendimo būdų.

8. Nacionalinės JRT posėdis.
Pristatyta švietimo situacija, moksleivių įžvalgos, LMS pozicijos.

9. Pokalbis su „Kurk Lietuvai“ atstovėmis.

10. Ugdymo turinio stebėsenos, Lietuvos Švietimo tarybos posėdžiai.

11. Situaciją ir moksleivių nuomonę aktualiomis temomis pristatėme įvairiose spaudos konferencijose, radijuje, TV laidose.

Ar šis turinys buvo jums naudingas?

Kitos naujienos:

Asamblėja

XXXVIII Neeilinė Asamblėja

Šių metų birželio 22 dieną Narių delegatų lauksime Jonavoje, kur vyks LMS XXXVIII Neeilinė Asamblėja!   Narių delegatai, išrinkti Narių forumų metu, turės priimti svarbius organizacijai

LMS naujienos

LMS Mokinių tarybų projektų globos tvarkos aprašas

Lietuvos moksleivių sąjunga siekdama ugdyti mokinių finansinį raštingumą ir užtikrinti kokybišką mokinių tarybų veiklą inicijuoja mokinių tarybų projektų globą!   Mokinių tarybų projektų globa –