Naudingos
nuorodos

Pagalba mokymui(si)

„ALFA klasė“
https://alfaklase.lt

„Istorija tau“
https://www.istorijatau.lt

Interaktyvi duomenų bazė „Šaltiniai.info“
http://www.šaltiniai.info

„Egzaminatorius“
https://www.egzaminatorius.lt

Lietuviškos audio knygos
https://www.audioknygos.lt

Vaizdopamokos.lt
Vaizdopamokos.lt – YouTube

„Emokykla“
https://www.emokykla.lt

„Europass“ yra edukacinis projektas „istoriniaicv.lt
https://www.istoriniaicv.lt

Studentai – moksleiviams, moksleiviai – studentams
https://www.smms.lt

Teisės aktai

Lietuvos respublikos Švietimo įstatymas
https://www.e-tar.lt

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas
https://www.e-tar.lt

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas
https://www.e-tar.lt

Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“
https://www.e-tar.lt

ŠMSM ministro įsakymas dėl 2019-2020 ir 2020-2021  mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo ir priedai
https://www.e-tar.lt

Institucijos, susijusios su švietimu

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
https://www.smm.lt

Lietuvos Nacionalinė švietimo agentūra

https://www.nsa.smm.lt

Saugesnio interneto projektas „Draugiškas internetas“

https://www.draugiskasinternetas.lt

Jaunimo reikalų agentūra prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

https://www.jra.lt

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
https://www.lmnsc.lt

Informavimas ir konsultavimas

Europos jaunimo portalas

https://www.europa.eu

Jaunimo tarptautinė bendradarbiavimo agentūra

https://www.jtba.lt

Jaunimo informavimas ir konsultavimas „Žinau viską“
https://www.zinauviska.lt

Emocinės paramos tarnyba vaikams ir paaugliams „Vaikų linija“

https://www.vaikulinija.lt

Emocinės paramos tarnyba jaunimui „Jaunimo linija“

https://www.jaunimolinija.lt

Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema „AIKOS“
https://www.aikos.smm.lt

Ar šis turinys buvo jums naudingas?