Naudininkas

Naudininkas – tai Lietuvos moksleivių sąjungos mokinių savivaldoms narėms ir visiems Lietuvos moksleiviams skirtas paslaugų paketas, kuris gali suteikti visus reikiamus įrankius kokybiškai ir sklandžiai veikti savo mokykloje ar už jos ribų. 

Naudininkas susideda iš dviejų pagrindinių dalių: mokymų ir konsultacijų. 

Mokymai – tai LMS mokymų vadovų suteikiami mokymai mokinių savivaldoms. 
Jie yra išskiriami į šešias pagrindines sritis, kurios nurodytos apačioje. Kiekvienai savivaldai mokymai yra rengiami individualiai, prisitaikant prie jos poreikių. Tai priemonė, skirta stiprinti savivaldas, jų tobulėjimui tam tikrose srityse, mokymai yra nemokami ir į juos gali registruotis visos mokinių savivaldos.

Mokymus veda Lietuvos moksleivių sąjungos mokymų vadovai, kurie yra turi kompetencijų individualiai paruošti kokybiškus mokymus. Mokymų vadovai yra savo sričių ekspertai, turintys patirties darbuose su mokinių savivaldomis. 

Konsultacijos – tai neilgos trukmės pokalbis su organizacijos nacionalinio biuro nariais, atsakingais ir dirbančiais tam tikrose srityse. Pokalbiai vyksta individualiai, atsižvelgiant į kiekvienos mokinių savivaldos, moksleivio norus ar iškylančias problemas. 
Konsultacijų tikslas – individualiai įsigilinus, padėti išspręsti iškilusią problemą, pasiūlyti sprendimo būdus ar suteikti reikiamą informaciją. 

Registruotis gali tiek mokinių savivaldos, tiek pavieniai moksleiviai. 

Registraciją rasite čia.

Užsiregistravus LMS naudininke, atsakingas asmuo su Jumis susisieks ne vėliau nei per 5 darbo dienas. Rekomenduojame registruotis mokymams ne anksčiau nei 2 savaites prieš norimą mokymų datą.

Mokymai

Mokinių savivaldos procesų sritis

Šią sritį rekomenduojame rinktis tiek pradedančiajai, tiek pažengusiai mokinių savivaldai. Šios srities temos apima mokinių savivaldos procesus, nuo to, kaip spręsti problemas savivaldoje, ar pateikti jas mokyklos administracijai, iki regioninės bei nacionalinės jaunimo politikos. Turėsite galimybę susipažinti sužinoti ir išbandyti įvairius darbo metodus, skirtus dirbti komandoje, ar pasirinkti tam tikrų dokumentų rašymo temą ir išmokti perteikti savo idėjas raštu. Nariai bus supažindinti su mokinių savivaldos veikla, jos nauda bei svarba moksleiviams, gilinsis į mokinių savivaldos veiklos sritis. Taip pat mokymų metu savivalda gilinsis į atstovavimą, kalbės apie atstovavimą mokykloje bei mokyklos vidaus problemų sprendimą. Mokymų metu savivalda aiškinsis pareigybes komandoje ir pagal ką jos yra skirstomos, kalbės apie komitetus, jų reikšmę ir funkcijas.

Ši tema gali būti pritaikoma tiek pradedančiajai mokinių savivaldai (Kalbant apie atstovavimą mokyklos ar miesto lygmenyje) ir pažengusiai, norinčiai susipažinti su nacionaline jaunimo politikos sistema. Taip pat galėsite susipažinti bei išmokti problemų sprendimo metodo (Advokacijos)

Pasirinkus šią temą galėsite sužinoti, kas yra mokyklos taryba, kaip ji veikia ar turėtų veikti.

Pasirinkus šią temą susipažinsite su dokumentų rašymo subtilybėmis. Nuo susirinkimų protokolo iki mokinių savivaldos nuostatų ar pozicijos.

Mokinių savivalda veikia neefektyviai? Norite įsteigti komitetus ar pasiskirstyti atsakomybėmis? Ši tema Jums padės tai įgyevndinti ir susipažinti su mokinių savivaldų darbo sistemomis bei kaip efektyviai komunikuoti komandoje.

Sunku susišnekėti su MS kuratoriumi, o galbūt administracija nenori išklausyti Jūsų idėjų? Ši tema yra skirta būtent Jums!

Pasirinkus šią temą galėsite susipažinti su problemų sprendimo būdais, kaip jas atpažinti ir sužinoti, kur slypi problemos šaknys.

Komandinių kompetencijų sritis

Komandinių kompetencijų srities mokymų metu savivaldos nariai bus supažindinami su komandos formavimo pagrindais – grupės ir komandos skirtumais, aiškinis komandos formavimosi etapus, diskutuos apie komandos reikšmę. Taip pat savivalda gilinsis į emocinį intelektą, jo naudą, emocijų valdymą. Mokymų metu savivalda bus supažindinta ir su komandos vaidmenimis bei kalbės apie bendravimą bei darbą komandoje. Galėsite išmokti planuoti laiką, įsigilinti į emocinės sveikatos svarbą.

Pasirinkus šią temą, savivaldos nariai bus supažindinami su komandos formavimo pagrindais – grupės ir komandos skirtumais, aiškinis komandos formavimosi etapus, diskutuos apie komandos reikšmę.

Pasirinkus šią temą galėsite susipažinti su emocinio intelekto ir geros komandos psichinės sveikatos svarba komandoje.

Pasirinkus šią temą sužinosite, kaip planuoti ir organizuoti komandos darbą. Galėsite susipažinti su susirinkimų vedimų subtilybėmis ir kaip susidoroti su problemomis, jei tokių kiltų.

Sužinosite, kaip analizuoti kilusias klaidas. Kokiais būdais jų išvengti ir iš jų pasimokyti.

Pasirinkus šią temą sužinosite, kaip planuoti komandos laiką, kokius metodus ir technikas pasirinkti.

Sužinosite, kaip išsigryninti problemas. Kaip jas išspręsti ir pasirūpinti, jog daugiau jų nekiltų.

Asmeninių kompetencijų sritis

Šią sritį rinktis rekomenduojame savivaldoms, kurių nariai nori patobulėti asmeniškai. Galėsite rinktis temas, nuo viešojo kalbėjimo iki emocinio intelekto. Jei bus stiprus kiekvienas narys asmeniškai – bus stipri ir visa komanda. 

Pasirinkus šią temą, galėsite patobulinti įvairiapuses kompetencijas, reikalingas dirbant mokinių savivaldoje. Nuo susirinkimų vedimo iki dokumentų rengimo.

Pasirinkus šią temą galėsite susipažinti su emocinio intelekto pradmenimis. Emocinis intelektas – žmogaus sugebėjimas atpažinti savo emocijas

Pasirinkus šią temą sužinosite, kaip planuoti savo laiką, kokius metodus ir technikas pasirinkti.

Pasirinkus šią temą sužinosite, kaip pasiruošti kalbą ir kaip sumažinti stresą kalbant viešai. 

Pasirinkus šią temą sužinosite, kaip būti tikru lyderiu, kas yra lyderis, kaip vesti susirinkimus ir kaip kelti komandai ir sau tikslus.

Pasirinkus šią temą sužinosite, viską apie tikslus, nuo jų išsikėlimo, įgyvendinimo ir motyvacijos palaikymo, kad juos įgyvendinti.

Renginių organizavimo sritis

Renginių organizavimo mokymų metu savivalda bus supažindinama su renginių formomis bei jų klasifikavimu, kalbės apie idėjų generavimą, renginio koncepcijos kūrimą, pareigybių pasiskirstymą. Taip pat kalbės apie komunikavimą su svečiais, lektoriais ir panašiai. Mokymų metu savivaldos nariai diskutuos apie įvaizdį renginio metu, kritines situacijas ir kaip jose elgtis. Taip pat aptars ir po renginio vykstančius procesus, tokius kaip renginio refleksija, padėkos lektoriams ir pan.

Sužinosite, nuo A iki Z apie tai, kaip suorganizuoti renginį.

Pasirinkus šią temą sužinosite, kaip užtikrinti, jog renginio organizavimo procesas būtų sklandus.

Pasirinkus šią temą sužinosite, kaip renginio metu išlaikyti šaltą protą, suvaldyti kritines situacijas ir tinkamai save reprezentuoti renginių metu.

Pasirinkus šią tema sužinosite, kaip užtikrinti ryšį su dalyviais po renginio ir kam jis reikalingas.

Pasirinkus šią temą sužinosite pagrindus apie tai, kaip galite gauti paramos renginiams ir pagrindus apie tai, kaip ją gauti.

Pasirinkus šią temą sužinosite, kaip analizuoti savo klaidas renginių metu ir kaip jų išvengti.

Ryšių su visuomene (komunikacijos) sritis

Ar norite sužinoti, kaip į savo renginį pakviesti visus mokyklos mokinius? Kaip sukurti geriausią Instagram paskyros vizualą? Ar, paprasčiausiai, kaip pradėti komunikuoti? Ši sritis yra Tau! Ryšių su visuomene mokymų metu savivaldos nariai gilinsis į išorinę komunikaciją, jos reikšmę mokinių savivaldai, kalbės apie komunikacijos kanalus, ką ir kaip juose viešinti. Taip pat bus aptarta vizualika ir jos reikšmė komunikacijoje. Mokymų metu savivalda kalbės apie komunikacijos planavimą, tikslines auditorijas.

Pasirinkus šią temą sužinosite, kas yra komunikacija ir kaip reikėtų pradėti komunikuoti apie mokinių savivaldos veiklą.

Pasirinkus šią temą sužinosite, kur komunikuoti ir ką pateikti įvairiuose komunikacijos kanaluose.

Pasirinkus šią temą sužinosite, kaip pateikti savo renginį, jog jo plakatas, skelbimas ar nuotrauka pritrauktų, kuo daugiau žmonų.

Pasirinkus šią temą, išmoksite planuoti savo savivaldos komunikaciją ir kodėl tai yra naudinga.

Pasirinkus šią temą sužinosite, kaip formuoti savo savivaldos ir visos komandos įvaizdį mokykloje ir už jos ribų.

Pasirinkus šią temą sužinosite, kaip išsiaiškinti mokyklos moksleivių poreikį ir kaip su jais komunikuoti bei pranešti apie mokinių savivaldos naujienas

Rinkodaros sritis

Ar norite sužinoti, kaip Jūsų savivalda gali gauti paramą? Ar sužinoti subtiliausių rinkodaros paslapčių? Ši sritis yra, kaip tik Tau! Paramos gavimo (rinkodaros) mokymų metu savivaldos nariai kalbės apie paramą, jos tipus, įmonių paiešką. Taip pat mokymų metu savivalda aiškinsis apie komunikaciją su rėmėjais – laiškų rašymą, skambučius ir panašiai. Mokymų metu savivalda bus supažindinama ir su svarbiais bei reikalingais dokumentais rinkodaros darbe. 

Pasirinkus šią temą sužinosite, kaip Jūsų mokinių savivalda gali gauti paramą.

Pasirinkus šią temą sužinosite, kaip komunikuoti su rėmėjais, kaip jiems pristatyti mokinių savivaldą ir jūsų renginį.

Pasirinkus šią temą sužinosite, kaip mokinių savivalda gali gauti paramą iš savivaldybės projektų ar kitų šaltinių, tokių kaip paramos plaforma contribee.

Pasirinkus šią temą sužinosite, kokie yra reikalingi dokumentai mokinių savivaldai, jog ji galėtų gauti paramos.

Konsultacijos

  • Padalinio įkūrimas
  • Mokinių savivaldos kokybės vertinimas
  • Mokinių savivaldos įstatų keitimas
  • Projektų rašymas
  • Problemų, susijusių su švietimu, sprendimas
  • Rinkodara
  • Renginių organizavimas
  • Komunikacija

Registracija