Lietuvos moksleivių sąjungos siūlymu, minint 1990 m. sausio mėn. paskelbto Švietimo įstatymo projekto, kuriuo prasidėjo šiuolaikinės Lietuvos švietimo sistemos kūrimas, 30-metį, 2020-ieji paskelbti Mokyklų bendruomenių metais.

Priimtame nutarime pabrėžiama, kad saugi aplinka, pagrįsta visų mokyklos bendruomenės narių pasitikėjimu ir bendradarbiavimu, tinkamas emocinio intelekto ugdymas yra vieni svarbiausių aspektų, norint pasiekti gerų akademinių rezultatų ir užaugti aktyviu, sąmoningu piliečiu.

Inicijuodami šių metų paskelbimą siekiame atkreipti dėmesį į būtinybę gerinti emocinę aplinką mokyklose, suartinti ir sutelkti bendram darbui mokyklos bendruomenes siekiant įveikti smurto ir patyčių iššūkius, stiprinant pasitikėjimą mokyklomis ir plečiant jų savarankiškumą, įtraukiant visas suinteresuotas grupes: mokytojus, mokinius, tėvus. Todėl jau esame parengę siūlomų veiklų gaires, Vadovų klubų metu kviesime jas aptarti bei siūlyti pakeitimus.

Dėkojame Lietuvos Respublikos Seimui už parodytą pasitikėjimą. Tikimės, kad kartu su suinteresuotomis organizacijomis 2020-aisiais pavyks pasiekti reikšmingų pokyčių!

CategoryLMS naujienos
© Lietuvos moksleivių sąjunga 2020
Tel: +370 679 74296 El. paštas: lms@moksleiviai.lt
Konstitucijos pr. 25, Vilnius 08105, Lietuva