Reaguodami į klaidinančius komentarus po paskutiniuoju mūsų įrašu, jaučiame poreikį paaiškinti savo poziciją ir priminti, kad atstovaujame moksleiviams, todėl prioritetu laikome jų interesus.

Prieš kelias savaites, tik prasidėjus pedagogų streikui, savo vienijamų mokinių savivaldų atstovų klausėme, kokia situacija yra jų mokyklose. Po įrašu apie streiką pasisakė 127 mokyklų atstovai, o dabartiniais duomenimis, streikas vyksta 38 iš 500 mokyklų, kurių mokinių savivaldas vienijame. Formuodami poziciją atsižvelgėme į po įrašu išreikštą mokinių savivaldų pirmininkų nuomonę ir miestuose veikiančių LMS struktūrinių padalinių pirmininkų – organizacijos Valdybos – pastebėjimus apie esamą situaciją. Tam, kad organizacijos pozicijos atitiktų mokyklų moksleivių poreikius kuo įmanoma tiksliau, visada skatiname mokinių savivaldų pirmininkus atstovauti savo mokyklų moksleivių nuomonei.

Palaikome mokytojus ir norime, kad jie jaustųsi saugiai, ekonomiškai stabiliai ir turėtų sklandžiam darbui reikalingas sąlygas, bet Lietuvos moksleivių sąjunga pabrėžia, kad  svarbiausia, jog trukdžiai Lietuvos bendrajame ugdyme būtų kuo skubiau sustabdyti ir būtų užtikrinta konstitucinė piliečių teisė į mokslą. Interpretacija, kad esame prieš streiką ar mokytojų bendruomenę yra neteisinga ir klaidinanti.

Kaip moksleivių interesams atstovaujančios organizacijos, mūsų pozicijų tikslas buvo ir išliks moksleivio gerovė. Šiai dienai didžioji dauguma streikuojančių, mūsų vienijamų mokyklų mokinių savivaldų pirmininkų pasisako dėl streiko metu patiriamos neturtinės žalos – didelė dalis mokytojų neskiria užduočių savarankiškam darbui namuose, yra mokyklų, kuriose abiturientai tris savaites negauna jokio mokytojų dėmesio.

Taigi, norime skatinti moksleivius, net jei jų mokyklos mokinių savivalda nėra mūsų vienijama – rašyti mums, teikti pasiūlymus, pastebėjimus ir kritiką, kelti klausimus. Siekiame atstovauti tikslingai ir laikytis demokratiškumo principo. Norime dar kartą kreiptis ir į savo vienijamas mokinių savivaldas – tik nuo jūsų priklauso, kaip kokybiškai mes galime atstovauti moksleiviams, tik nuo jūsų priklauso, ar jūsų mokyklų mokinių interesai bus atstovaujami, ar liks neišgirsti.

Lietuvos moksleivių sąjunga, nepaisydama neteisingai poziciją interpretavusių žmonių neigiamų pasisakymų, kurie didžiąja dalimi niekuo nesusiję su pačia pozicija ir neatitinka faktų, ir toliau sieks gerovės savo atstovaujamiems moksleiviams visomis demokratijai priimtinomis priemonėmis.

Primename, kad esame nevyriausybinė, ne pelno siekianti jaunimo organizacija. Todėl teiginiai, kad gauname finansavimą iš ministerijos ar esame veikiami politinių jėgų, yra neatitinkantys tiesos.

Dar nesusipažinusius su oficialia Lietuvos moksleivių sąjungos pozicija dėl dalyje Lietuvos mokyklų sutrikdyto ugdymo(si) proceso, kviečiame tai padaryti: https://goo.gl/H8UH6L

CategoryLMS naujienos
© Lietuvos moksleivių sąjunga 2020
Tel: +370 679 74296 El. paštas: lms@moksleiviai.lt
Konstitucijos pr. 25, Vilnius 08105, Lietuva