Lietuvos moksleivių sąjunga jau trečius metus dirba su emocine mokyklų aplinka: 2016 – 2018 metais vykdėme metinę programą „Emocija +“, o šiais mokslo metais rudenį vykdėme apklausą apie psichosocialinę mokyklų aplinką. Toliau vykdome veiklas keliame klausimus, remdamiesi gautais rezultatais.

Naujausia mūsų iniciatyva – Gerų žodžių mėnuo yra prisidėjimas prie Vaikų linijos inicijuojajamo Sąmoningumo didinimo mėnesio Be patyčių. Visą kovo mėnesį kviečiame mokyklų bendruomenes organizuoti prevencines veiklas bei burti bendruomenę. Iniciatyvos tikslas – skatinti skleisti teigiamas emocijas, nešti draugiško bendravimo ir bendradarbiavimo svarbos idėją. Mokinių savivaldas kviečiame kūrybiškai pažvelgti į iniciatyvą ir organizuoti įvairias, bendruomenę buriančias veiklas. Pateikiame rekomendacijų sąrašą:

Mokyklos emocinės aplinkos tyrimas – įsivertinkite, kokia yra Jūsų mokyklos situacija emocinės aplinkos atžvilgiu, kad po kurio laiko galėtumėte palyginti, ar įdėtos pastangos atnešė pokyčių į mokyklos bendruomenę. Tyrimą galite įgyvendinti pasitelkdami internetines apklausas, apklausdami mokytojus, mokinius, tėvus, administraciją.

Pastebėjimų plakatas ir/ar dėžutė (indas) – priemonė dalintis savo mokykloje jaučiamomis emocijomis, aiškiau pamatyti, kuo gyvena bendruomenė. Iniciatoriai turėtų pasirūpinti indo ar plakato patalpinimu gerai matomoje mokyklos vietoje ir rašymo priemonėmis, informacijos apie galimybę išsakyti savo pastebėjimus, pasiūlymus, emocijas sklaida.

Neformalus mokinių susitikimas su mokyklos administracija, mokytojais – tokio susitikimo metu galima aptarti svarbiausius kylančius klausimus, problemas, galimus jų sprendimo būdus. Toks susitikimas yra puiki terpė diskusijoms ir galimybė geriau pažinti bendruomenės narius.

Diskusija su psichologu ir/ ar soc. pedagogu/ išorės specialistu – dažnai psichologas yra retai matomas mokykloje, tad mokiniai juo nepasitiki ir vengia kreiptis pagalbos. Diskusijos/ susitikimo su mokyklos švietimo pagalbos specialistu metu galima aptarti mokyklos mikroklimatą, kokiais būdais prie jo gerinimo galėtų prisidėti tiek moksleiviai, tiek mokytojai, tiek tėvai. Taip pat tai būtų puiki galimybė artimiau susipažinti su psichologu ir ateityje drąsiau kreiptis pagalbos.

Teminė diena – skirkite dieną tam tikrai temai – patyčių prevencijai, mikroklimato gerinimo aktualizavimui, o galbūt matematikai ar mėgstamiausiems kino filmams ir sugalvokite, kokius akcentus galite dėvėti tą dieną, kokiomis veiklomis galite paminėti teminę dieną bei rasti panašumų ir skirtumų tarp visų bendruomenės narių.

Gerumo kortelės – bendras šio mėnesio akcentas, kurį dovanotojas galės papildyti savo nuožiūra ir perduoti kitam mokyklos bendruomenės nariui – bendraklasiui, mokytojui, mokyklos budėtojui. Dėl kortelių galite kreiptis į savo mieste veikiantį LMS padalinį arba atsispausdinti korteles pagal šiuos maketus.

Visos įamžintos akimirkos yra laukiamos specialiai akcijai sukurtame Facebook renginyje. Kviečiame aktyviai įsitraukti, burti savo mokyklos bendruomenę, o kilus klausimams – kreiptis į savo mieste veikiančio LMS padalinio pirmininką arba lms@moksleiviai.lt!

CategoryLMS naujienos
© Lietuvos moksleivių sąjunga 2019
Tel: +370 679 74296 El. paštas: lms@moksleiviai.lt
Konstitucijos pr. 25, Vilnius 08105, Lietuva