Rugsėjo – spalio mėnesiais visoje Lietuvoje vyko daugiau nei trisdešimt mokinių savivaldų forumų (MSF), kuriuose mokinių savivaldos išsirinko naujus padalinių pirmininkus. Rinkiminis mokinių savivaldų forumas – miesto lygmeniu vykstantis renginys, į kurį kviečiami visų miesto/rajono mokyklų ir mokinių savivaldų atstovai. Forumo metu kadenciją baigęs pirmininkas pristato metinę veiklos ataskaitą, renkamas naujas padalinio pirmininkas, dirbama darbo grupėse.

Šį MSF sezoną LMS biurui pavyko aplankyti visus padalinius bei padėti pravesti MSF, pristatyti organizaciją ir jos veiklą, susipažinti su naujai išrinktais pirmininkais bei pabendrauti su visa komanda. MSF sezonas startavo rugsėjo 6 dieną Molėtuose, kur buvo išrinkta nauja Molėtų rajono mokinių tarybos pirmininkė, praėjus savaitei rinkimai įvyko ir Utenoje.

„Šiais metais bandysime stiprinti mokinių savivaldų koordinatorių komandą, keisti metodus bei darbo su mokinių savivaldomis principus, taip užtikrinant tęstinumą šioje srityje. Sieksime, jog į atstovavimo procesus būtų įtraukta kuo daugiau suinteresuotų MS narių neapsiribojant tik pirmininkais.“ – apie padalinio šių metų tikslus kalbėjo naujoji Utenos MSIC pirmininkė Karolina.

Aktyviausia ir produktyviausia diena buvo rugsėjo 13-oji. Tą dieną MSF vyko net šešiuose Lietuvos miestuose: Kaune, Vilniuje, Šiauliuose, Kėdainiuose, Jonavoje bei Telšiuose.

„Apibūdinti jausmą žodžiais, kurį man suteikė pirmininkavimas Kėdainių rajono mokinių taryboje, tikrai negaliu. Turbūt dėl to, kad visa įgyta patirtis mane be galo išugdė ne tik kaip geresnę komandos lyderę, bet ir kaip visiškai naują asmenybę, atradusią dar daugiau spalvų savyje. Šių pareigų dėka ne tik tobulėjau, bet ir atradau save, savo silpnąsias ir stipriąsias savybes.“ – mintimis dalinosi kadenciją baigusi Kėdainių rajono mokinių tarybos pirmininkė Karolina, paklausta, kokios patirties įgijo pirmininkaudama.

Trečią rugsėjo savaitę rinkiminius mokinių savivaldų forumus organizavo ir Radviliškis, Alytus, Ukmergė, Kelmė, Skuodas, Elektrėnai, Marijampolė. O Tauragės, Rokiškio ir Panevėžio padalinių pirmininkai buvo perrinkti antrai kadencijai.

Kadenciją baigusi Šiaulių mokinių savivaldų informavimo centro (MSIC) pirmininkė Milda sakė: „Pirmininkavimas Šiaulių MSIC suteikė didžiulį bagažą žinių ir supratimo, kaip reikia dirbti su komanda, moksleiviais ar kitais su jaunimu dirbančiais asmenimis. Atstovauti moksleiviams yra didelė atsakomybė, nuolat skatinanti domėtis, ieškoti išeičių ir teikianti suvokimą, kokią didelę galią gali turėti kiekvieno moksleivio balsas. Tai nepakartojama patirtis, nepamirštamos akimirkos ir gražiausi gyvenimo metai.“

Mokinių savivaldų forumų metu dalyviai ne tik priėmė miesto moksleiviams svarbius sprendimus, tačiau dirbo darbo grupėse, klausė paskaitų. Telšiuose moksleiviai dirbo su Jaunimo Europos komandos nare Elinga ir sužinojo, kokios yra jaunimo galimybės Europoje, o Kaune vykusios paskaitos metu Turing School Kauno padalinio vadovas Justas Paulikas kalbėjo apie tai, kaip mokyklos vertina savo darbą, pažangą, buvo diskutuojama, kaip šiuos dokumentus suprasti ir skaityti. Kaip teigė Kauno MSIC pirmininkė Ugnė: „Dalyviams paskaita patiko, vos jai pasibaigus pradėta domėtis savo mokyklų situacija, tad tikime, jog buvo ne tik įdomu, bet ir naudinga.“

Spalio 11-oji ir 17-oji dienos organizacijai buvo itin svarbios. Vyko steigiamieji mokinių savivaldų forumai, tad galime pasidžiaugti, jog LMS įkūrė du naujus padalinius – Raseinių rajono MSIC bei Širvintų rajono MSIC. MSF metu buvo pristatyta organizacija ir jos veikla, išrinkti nauji pirmininkai, o naujieji savanoriai supažindinti su padalinio veikla ir struktūra.

Linkime sėkmės ir darbingų metų naujai išrinktiems pirmininkams ir jų komandoms bei tariame iki susitikimo pavasarį!

CategoryLMS naujienos
© Lietuvos moksleivių sąjunga 2020
Tel: +370 679 74296 El. paštas: lms@moksleiviai.lt
Konstitucijos pr. 25, Vilnius 08105, Lietuva