Naujos galimybės karjeros planavime!

Šių metų profesinio mokymo naujovė – galimybė mokytis profesijos, mokslus derinant dviejose mokyklose: bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo. Priėmime į profesinio mokymo įstaigas šiemet gali dalyvauti ne tik baigę gimnaziją ar pagrindinę mokyklą mokiniai, bet gimnazijų 9-12 klasių ir bendrojo ugdymo mokyklų 9–10 klasių mokiniai, norintys mokytis pagal atskirus profesinio mokymo modulius. Iš atskirų modulių sudarytos profesinio mokymo programos leidžia mokiniui įgyti norimą kvalifikaciją, pasirinkti priimtiną mokymosi būdą ir tempą.
Mokinys, baigęs atskirą modulį, gaus įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą. Įgytos kompetencijos jam leis užsiimti atitinkama veikla, o mokantis toliau pagal tos pačios kvalifikacijos programą įskaitytos įgytos kompetencijos sutrumpins mokymosi laiką.
Priėmimas į profesinio mokymo įstaigas vyksta iki rugpjūčio 26 d. Priėmimą į profesinio mokymo įstaigas vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO).

Daugiau informacijos galite rasti:

Profesijamokykloje.lt

LAMA BPO informacija

LAMA BPO pasirinkimo galimybės (vaizdo įrašas)

LAMA BPO priėmimo į profesines mokymo įstaigas datos

Informaciją teikia:

Nacionalinė švietimo agentūra
Švietimo pagalbos departamento
Mokyklų veiklos įsivertinimo ir tobulinimo skyrius

Ar šis turinys buvo jums naudingas?

Kitos naujienos:

LMS naujienos

Pranešimas dėl Valdybos nario atsistatydinimo

LMS bendruomene, pranešame, kad Valdybos narė Karolina Žeimytė, pagal LMS įstatų 7.9. punktą, atsistatydino dėl asmeninių priežasčių. Su atsistatydinimo raštu galite susipažinti žemiau: Valdybos nario