Pagaliau išdrįskime kalbėti apie sveikatą, lytiškumą ir rengimą(si) šeimai!

Kalbėti(s) apie sveikatą, lytiškumą ir rengimąsi šeimai mokyklose neretai būna nejauku, mokytojams apie tai užsiminus, klasėje pasigirsta prunkštimas, tad klausimai šia tema nustumiami į šalį. Džiugu, jog moksleiviai vis dažniau reiškia poreikį apie tai kalbėti, pabrėždami, jog bendrojo lavinimo mokyklose jaučiama lytiškumo ugdymo stoka.

Atsižvelgdama į moksleivių išsakytą nuomonę ir suprasdama sveikatos, lytiškumo bei rengimo šeimai ugdymo svarbą, Lietuvos moksleivių sąjunga pradeda su naują metinę veiklos programą „SLURŠ“, kurios tikslas – vykdant įvairaus pobūdžio veiklas, bendrojo lavinimo mokyklose besimokančius moksleivius informuoti apie sveikatos ir lytiškumo sampratas, sveikatai naudingus įpročius, psichinės ir socialinės sveikatos skirtumus bei skatinti mokyklų bendruomenes užtikrinti kokybišką ir moksleiviams suprantamą lytiškumo ugdymą.

Siekiant šio tikslo bus inicijuojamos diskusijos, Lietuvos moksleivių sąjungos 36 padalinių Vadovų (delegatų) klubuose moksleiviai bus kviečiami nagrinėti ir dalintis savo patirtimi, turimomis žiniomis sveikatos, lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai klausimais. Taip pat mokinių savivaldos kiekvieną mėnesį gaus virtualius naujienlaiškius, rekomendacijas ar iššūkius, kurie prisidės prie kiekvienos mokyklos moksleivių informavimo jiems aktualiomis temomis, o LMS padaliniai savo vykdomose veiklose vis dažniau paminės ir dėmesį skirs programos tiksluose numatytų temų analizavimui. LMS metinės programos ambasadoriai kartu su LMS Nacionalinio Biuro nariais sieks užtikrinti programos efektyvumą, kokybišką vykdymą bei tikslo įgyvendinimą. Žinoma, programos „SLURŠ“ klausimais bus teikiama informacija ir Lietuvos moksleivių sąjungos soc. tinkluose, interneto svetainėje.

Lietuvos moksleivių sąjunga tikisi, jog vykdant programą pavyks paskatinti moksleivius bei mokyklų bendruomenes laužyti stereotipus ir išdrįsti diskutuoti, domėtis bei ugdyti(s) sveikatos, lytiškumo bei rengimo šeimai temomis.

Nori tapti „SLURŠ“ ambasadoriumi savo mokykloje ir kurti pokyčius drauge? REGISTRUOKIS ČIA

LMS metinės veiklos programos „SLURŠ“ aprašas

Programa paremta Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintos „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai“ bendrosios programos temomis ir gairėmis.

Ar šis turinys buvo jums naudingas?

Kitos naujienos:

Asamblėja

XXXVIII Neeilinė Asamblėja

Šių metų birželio 22 dieną Narių delegatų lauksime Jonavoje, kur vyks LMS XXXVIII Neeilinė Asamblėja!   Narių delegatai, išrinkti Narių forumų metu, turės priimti svarbius organizacijai

LMS naujienos

LMS Mokinių tarybų projektų globos tvarkos aprašas

Lietuvos moksleivių sąjunga siekdama ugdyti mokinių finansinį raštingumą ir užtikrinti kokybišką mokinių tarybų veiklą inicijuoja mokinių tarybų projektų globą!   Mokinių tarybų projektų globa –