Pozicija dėl lietuvių kalbos ir literatūros kalbėjimo įskaitos laikymo nuotoliniu būdu 2019–2020 m. m. abiturientams

Lietuvos moksleivių sąjunga, atsižvelgdama į tarp švietimo bendruomenės narių vykstančias diskusijas, atliko apklausą dėl lietuvių kalbos ir literatūros kalbėjimo įskaitos laikymo nuotoliniu būdu. Didžioji dalis atsakiusiųjų mano, kad lietuvių kalbos ir literatūros įskaita neturėtų būti vykdoma nuotoliniu būdu dėl šių priežasčių:

∎ Tinkamų techninių sąlygų stoka ir kylantys trikdžiai įskaitos vykdymo metu sukeltų nepatogumų bei turėtų neigiamą įtaką rezultatui.
∎ Būtų sunku užtikrinti skaidrumą, įvertinimo objektyvumas galėtų buti kvestionuojamas; mokyklos nėra informuotos kaip reaguoti, elgtis ištikus nenumatytiems atvejams (pvz.: įskaitos vykdymo metu dingęs vaizdo, garso ar interneto ryšys; nepadarytas įrašas ir pan.).
∎ Nepaisant to, jog mokyklos jau turi patirties darant įrašus (užsienio kalbos egzaminų kalbėjimo dalis), kyla abejonių, dėl įskaitos vertinimo grupės narių tinkamo pa(si)rengimo užtikrinti sklandų įrašų surinkimą; įrašų kaupimo tvarkos atitiktį asmens duomenų apsaugą reglamentuojamiems dokumentams.

Įvertinusi esamą situaciją, LMS pasisako PRIEŠ lietuvių kalbos ir literatūros kalbėjimo įskaitos vykdymą nuotoliniu būdu 2019–2020 m. m. abiturientams.

Poziciją galite rasti čia

Ar šis turinys buvo jums naudingas?

Kitos naujienos:

Asamblėja

XXXVIII Neeilinė Asamblėja

Šių metų birželio 22 dieną Narių delegatų lauksime Jonavoje, kur vyks LMS XXXVIII Neeilinė Asamblėja!   Narių delegatai, išrinkti Narių forumų metu, turės priimti svarbius organizacijai

LMS naujienos

LMS Mokinių tarybų projektų globos tvarkos aprašas

Lietuvos moksleivių sąjunga siekdama ugdyti mokinių finansinį raštingumą ir užtikrinti kokybišką mokinių tarybų veiklą inicijuoja mokinių tarybų projektų globą!   Mokinių tarybų projektų globa –