Programos ir
iniciatyvos

Inicijuodama ir vykdydama įvairias programas, Lietuvos moksleivių sąjunga skatina moksleivius reaguoti į jiems aktualias problemas, domėtis ir diskutuoti svarbiomis temomis bei drauge kurti reikšmingus pokyčius.

2023 metai

VEIKLOS PROGRAMA „KARJERA BE BARJERŲ“

Lietuvos moksleivių sąjunga (toliau – LMS), reaguodama į mokinių išreikštą poreikį kokybiškam karjeros ugdymo bendrojo lavinimo įstaigose, siekdama atkreipti visuomenės bei už šią sritį atsakingų valstybinių institucijų dėmesį inicijavo ir nuo 2023 m. spalio 20 d. veiklos programą „Karjera be barjerų“, skirtą šviesti ir skatinti Lietuvos moksleivius diskutuoti karjeros ugdymo temomis bei padėti savo bendrojo lavinimo įstaigoms diegti kokybišką karjeros ugdymą.

Programa yra vykdoma šiuo metu.

Daugiau apie programą

2021-2023 metai

VEIKLOS PROGRAMA „LAIKAS JAUSTI“

Lietuvos moksleivių sąjunga (toliau – LMS), siekdama atkreipti visuomenės, o ypač Lietuvos mokyklų bendruomenių dėmesį į pozityvios emocinės aplinkos mokyklose svarbą ir aktualizavimą, inicijavo ir 2021 m. spalio 15 d. pradėjo vykdyti veiklos programą, skirtą informuoti bendrojo lavinimo įstaigose besimokančius moksleivius apie emocinio raštingumo, psichinės sveikatos temas, skatinti mokyklų bendruomenes atkreipti dėmesį į pozityvios emocinės aplinkos mokyklose svarbą ir aktyviai prisidėti prie jos kūrimo.

Programa vyko 2021-2023 metais.

Daugiau apie programą

2020 metai

METINĖ PROGRAMA SLURŠ

LMS, reaguodama į diskusijas dėl sveikatos, lytiškumo ugdymo bei rengimosi šeimai įgūdžių trūkumo ir siekdama atkreipti visuomenės, o ypač moksleivių, mokyklų bendruomenių, dėmesį į šių temų aktualumą, inicijavo ir 2020 m. spalio 20 d. pradėjo vykdyti metinę programą, skirtą informuoti ir raginti visos šalies mokyklas drąsiau ir aktyviau kalbėtis Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintos Sveikatos, lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos apraše nurodytomis temomis.

Programa vyko 2020–2021 metais.

Daugiau apie programą

Programos renginiai

STUDENTAI – MOKSLEIVIAMS, MOKSLEIVIAI – STUDENTAMS

„Studentai – moksleiviams, moksleiviai – studentams“ (toliau – Iniciatyva) – 2009 m. pradėjusi veikti Vilniaus universiteto Studentų atstovybės (toliau – VU SA) programa, išaugusi į VU SA, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos, Lietuvos studentų sąjungos ir Lietuvos moksleivių sąjungos vykdomą iniciatyvą, kurią globoja Lietuvos Respublikos pirmoji ponia Diana Nausėdienė. Iniciatyva aktyviai prisideda prie šiuo metu pasaulyje vykstančios COVID-19 pandemijos padarinių švietimo sektoriuje mažinimo bei Lietuvos moksleivių mokymosi gerovės didinimo.

Iniciatyvos tikslas – padėti  1–12  klasių moksleiviams geriau įsisavinti žinias, kurios yra suteikiamos besimokant nuotoliniu būdu. Atrinkti iniciatyvos savanoriai asmenys – mentoriai – padeda užsiregistravusiems moksleiviams gauti teorinę medžiagą, reikalingą tolimesniam mokymuisi, konsultuoja nuotolinio mokymosi klausimais. Mentoriai moksleiviams taip pat gali suteikti informaciją, susijusią su karjeros konsultavimu, mobilumu, profesiniu orientavimu. Iniciatyvos mentoriai suteikia reikiamą informaciją ir pagalbą naudojantis nuotolinio mokymosi platformomis visiems užsiregistravusiems moksleiviams. Visa pagalba moksleiviams yra suteikiama naudojantis nuotolinio bendravimo priemonėmis. Iniciatyva yra aktyvi karantino laikotarpiu visoje Lietuvoje su galimybe pratęsti veiklą ateityje.

Daugiau apie iniciatyvą rasi: smms.lt

2019 metai

ŽALIŲ EKOLOGIŠKŲ MOKYKLŲ ERDVĖ

LMS jau kurį laiką skatina moksleivius saugoti gamtą ir spręsti ekologijos problemas: atsisakė vienkartinių indų savo renginiuose, palaiko „Penktadieniai už ateitį“ judėjimą bei kitais būdais siekia atkreipti dėmesį į problemas ir skatina ieškoti jų sprendimo būdų. Reaguodama į šiandieninius Lietuvos ir pasaulio įvykius ir siekdama dar labiau atkreipti visuomenės, o ypač moksleivių, dėmesį į sparčiai besivystančias ekologines katastrofas, LMS inicijuoja metinę programą „Žalių ekologiškų mokyklų erdvė“ (toliau – „Ž. E. M. E.“). LMS turi daugiau nei 30 padalinių Lietuvos savivaldybėse, kuriuose organizuojant susitikimus, moksleiviai bus kviečiami įsitraukti į diskusijas su įvairių sričių specialistais ir ekspertais aptarti ekologines problemas. Taip pat programos ambasadoriai savo regionuose skatins moksleivius veikti ir daryti pokytį, dalinsis patirtimi.

Programa vyko 2019–2020 metais

2018 metai

ŽMOGUS BE SIENŲ

Programos „Žmogus be sienų“ tikslas – vykdant įvairaus pobūdžio veiklas supažindinti moksleivius su finansiniu raštingumu, skatinti moksleivius tapti verslius, suteikti žinių apie karjeros ugdymą. Trisdešimt du Lietuvos moksleivių sąjungos padaliniai per 2018–2019 mokslo metus šia tematika vykdė veiklas kiekviename mieste. Programa padalinta į tris laikotarpius, kurie nagrinėja atitinkamą jos temą. Kiekvieno iš laikotarpių metu LMS miestuose vyko bendri renginiai – lektorių paskaitos ir diskusijos, sėkmės istorijos ir daug daugiau.

Programa vyko 2018–2019 metais

LAIKO KAPSULĖ

Lietuvos moksleiviai Valstybės atkūrimo šimtmetį nusprendė paminėti itin originalia savanorystės idėja, pavadinta „Laiko kapsule“. Pusę metų laiko kapsulė keliavo po Lietuvą, o birželio 1-ąją pasiekė Vilnių – Vyriausybės kanceliarijos didžiojoje salėje vyko baigiamasis projekto renginys, kurio metu unikali kapsulė ir šalies moksleivių įsipareigojimas saugoti šalies nepriklausomybę dar 100 metų buvo perduoti Valstybės pažinimo centrui ir Lietuvos nacionaliniam muziejui. „Laiko kapsulė“ tai simbolinis moksleivių pareiškimas ir įsipareigojimas saugoti Lietuvos nepriklausomybę ateinančius 100 metų, o po to „Laiko kapsulėje“ esančias nuotraukas, kartu ir šį įsipareigojimą perduoti ateities moksleiviams. Šia kapsule ir jos ilgaamžiškumu norime parodyti, kad moksleiviai tiki Lietuva ir tiki jos tvirta ateitimi, o kapsulės perdavimas su nuotraukomis ir palinkėjimais tarsi ryšys, siejantis praeitį ir ateitį.

Programa vyko 2018 metais

2016 metai

EMOCIJA+

„Emocija+“ tai programa, kurios tikslas – vykdant įvairaus pobūdžio veiklas skatinti moksleivius ieškoti būdų, kaip mokyklos emocinę aplinką padaryti pozityvesnę ir draugiškesnę kiekvienam mokyklos bendruomenės nariui, suteikti moksleiviams žinių apie kritinių situacijų valdymą ir supažindinti su įvairių sričių specialistais, galinčiais konsultuoti ir padėti tokiose situacijose. Programa „Emocija+“ 2016–2017 mokslo metais 33 Lietuvos miestuose subūrė net 43 įvairių profesijų atstovus – ambasadorius, kurie vykdė šios programos veiklas, o 2017–2018 mokslo metais Lietuvos moksleivių sąjunga ragino į Lietuvos mokyklų 2017–2018 mokslo metų veiklos planus įtraukti programos „Emocija+“ rekomenduojamas veiklas. Kiekvieno sezono metu mokyklos bendruomenės nariai buvo kviečiami vykdyti tam tikras užduotis, kurios skatino įsivertinti savo mokyklos esamą emocinės būsenos padėtį. Taip pat šiais mokslo metais Lietuvos moksleivių sąjunga kvietė moksleivius ir kitus mokyklos bendruomenės narius tapti „Emocija+“ ambasadoriais savo mokyklose ir aktyviai prisidėti prie emocinės aplinkos gerinimo.

Programa vyko 2016–2018 metais

2014 metai

EGZAMINAI. NESINERVINK!

Programos „Egzaminai. Nesinervink!“  tikslas – padėti moksleiviams išvengti nereikalingo streso, kuris neretai sutrukdo egzaminų metu, ir padėti pakeisti požiūrį į egzaminus bei ruošimąsi jiems, pasitelkiant jaunimui patrauklias priemones, socialinius tinklus bei tai praėjusio jaunimo patirtį. Programa siekė, kad kuo daugiau moksleivių išvengtų nepageidaujamo streso, atrastų streso malšinimo priemonių, pradėtų tinkamai planuotis laiką bei pakeistų požiūrį į egzaminų sesiją ir gyvenimo režimą jos metu. Egzaminų laikotarpiu buvo vykdomos įvairios akcijos, dalinamasi patirtimi, suteikiamos konsultacijos, pateikiama naudinga informacija bei vaizdo įrašai ir vykdomi kiti renginiai.

Programa vyko 2014–2017 metais

MISIJA: SVEIKATA

Lietuvos moksleivių sąjungos programa „Misija: sveikata“ siekė supažindinti Lietuvos moksleivius su sveika mityba bei fizinio aktyvumo svarba, įrodyti, kad tai gali tapti puikiu įpročiu, suteikti patrauklios informacijos bei praktikos, kuri padėtų išugdyti sąmoningą, savo sveikata besirūpinantį moksleivį. Pagrindinis programos tikslas – priminti ir parodyti moksleiviams, kokia svarbi sveika gyvensena, kasdieniniai mitybos įpročiai ir fizinis aktyvumas, bei kartu ieškoti, rasti ir populiarinti priemones, kurios sveiką gyvenimo būdą padarytų patraukliu ir priimtinu jaunam žmogui.

Programa vyko 2014 metais

SU GIMTADIENIU, LIETUVA!

Programos „Kalbą kuriu AŠ!“ pagrindinis tikslas priminti ir parodyti moksleiviams, kokia svarbi yra taisyklinga kalba, taisyklingas jos vartojimas, ir padėti ją labiau populiarinti bei papildyti taisyklingais lietuviškais žodžiais.

Programa „Kalbą kuriu AŠ!“ siekė, kad apie raštingumo problemą sužinotų kiekvienas Lietuvos moksleivis ir kūrybiškai pradėtų keisti esamą situaciją. 2013–2014 mokslo metais programa vyko 2 etapais. Pirmas etapas buvo orientuotas į programos ir pačios problemos pristatymą (atidarymo renginys Lietuvos Respublikos Seime (LRS), reklaminiai klipai, iškraipytos kalbos pavyzdžiai ir įvairių rašybos klaidų pateikimas visuomenei), o antras etapas – kūrybiškos priemonės padėčiai keisti bei programos uždarymas (kompiuterinio raštingumo konkursas „Taisyk“, sąsiuvinio viršelio kūrimo konkursas „Kūrybingai kuriu kalbą“, nuotraukų konkursas „Kalbą kuriame mes“ bei apdovanojimai, programos uždarymas bei apibendrinimas).

Programa vyko 2010–2014 metais

2010 metai

KALBĄ KURIU AŠ!

Programos „Kalbą kuriu AŠ!“ pagrindinis tikslas priminti ir parodyti moksleiviams, kokia svarbi yra taisyklinga kalba, taisyklingas jos vartojimas, ir padėti ją labiau populiarinti bei papildyti taisyklingais lietuviškais žodžiais.

Programa „Kalbą kuriu AŠ!“ siekė, kad apie raštingumo problemą sužinotų kiekvienas Lietuvos moksleivis ir kūrybiškai pradėtų keisti esamą situaciją. 2013–2014 mokslo metais programa vyko 2 etapais. Pirmas etapas buvo orientuotas į programos ir pačios problemos pristatymą (atidarymo renginys Lietuvos Respublikos Seime (LRS), reklaminiai klipai, iškraipytos kalbos pavyzdžiai ir įvairių rašybos klaidų pateikimas visuomenei), o antras etapas – kūrybiškos priemonės padėčiai keisti bei programos uždarymas (kompiuterinio raštingumo konkursas „Taisyk“, sąsiuvinio viršelio kūrimo konkursas „Kūrybingai kuriu kalbą“, nuotraukų konkursas „Kalbą kuriame mes“ bei apdovanojimai, programos uždarymas bei apibendrinimas).

Programa vyko 2010–2014 metais

2008 metai

IŠPILK

„IŠPILK“ – Lietuvos moksleivių sąjungos organizuota nacionalinė socialinės reklamos kūrimo programa, skirta skatinti moksleivius imtis iniciatyvos sprendžiant alkoholio vartojimo problemą moksleivių tarpe. Programa „Išpilk“ siekė, jog moksleiviai kūrybiškai spręstų alkoholio vartojimo problemą – kurtų prevencinius plakatus bei rašytų scenarijus prevencinei-edukacinei reklamai. Programa vyko 2 pagrindiniais etapais: prevencinio plakato kūrimas bei prevencinės-edukacinės reklamos scenarijaus rašymas. Moksleivių sukurti plakatai buvo naudojami kuriant ir vykdant prevencines programas mokykloms, o pagal geriausiai parašytą scenarijų buvo sukurta prevencinė-edukacinė reklama prieš alkoholio vartojimą moksleivių tarpe bei alkoholio prieinamumą nepilnamečiams, tokiu būdu atkreipiant visuomenės dėmesį į šią opią problemą.

Programa vyko 2008–2012 metais

MOKSLEIVIAI – Į VYRIAUSYBĘ

„MOKSLEIVIAI – Į VYRIAUSYBĘ“ – ilgametis projektas, kurio tikslas – motyvuotus ir gabius baigiamųjų klasių moksleivius skatinti domėtis valstybės institucijų veikla, politikų darbu bei tapti aktyvesniais piliečiais. Lietuvos Respublikos Vyriausybei bendradarbiaujant su moksleiviais ir jų organizacijomis, aktyviausiems ir gabiausiems moksleiviams suteikiama galimybė atlikti savaitės praktiką vienoje iš ministerijų ar Vyriausybės kanceliarijoje.

LMS iniciatyvos partneris

Iniciatyva prasidėjo 2008 m. ir vyksta iki dabar

Ar šis turinys buvo jums naudingas?