Projektinė veikla

Lietuvos moksleivių sąjunga

siekdama kokybiškai vykdyti savo veiklą ieško įvairių finansavimo šaltinių tarp jų ir dalyvavimas finansavimo konkursuose. Čia pateikiama informacija apie LMS ir LMS padalinių vykdomus projektus.

Lietuvos moksleivių sąjunga​

siekdama kokybiškai vykdyti savo veiklą ieško įvairių finansavimo šaltinių tarp jų ir dalyvavimas finansavimo konkursuose. Čia pateikiama informacija apie LMS ir LMS padalinių vykdomus projektus.

Įgyvendinami projektai:

LMS stiprinimas

Projektą finansuoja: Jaunimo reikalų agentūra prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Projekto aprašymas: LMS aktyviai veikia jaunimo politikos sferoje ir atstovauja ne tik moksleiviams, bet, esant galimybei, nebijo pasisakyti ir kitomis jaunimui aktualiomis temomis, bendraujant su skirtingomis jaunimo nevyriausybinėmis organizacijomis ar Lietuvos jaunimo organizacijų taryba. Tam, jog LMS galėtų veikti kokybiškiau yra svarbu sutelkti dėmesį į efektyvų jaunimo politikos įgyvendinimą, kurį gali užtikrinti tik kompetentingi ir savo žinias didinantys jaunuoliai. Dėl šios priežasties kiekvienais metais yra organizuojami keturi nacionaliniai forumai – Žiemos, Pavasario, Vasaros ir Rudens, kurių metu yra keliamos moksleivių kompetencijos ir yra priimami organizacijai svarbūs sprendimai, o kiekvieną mėnesį visi padaliniai organizuoja Vadovų klubus, kurie yra skirti vietos lygmens problemų ir aktualių klausimų sprendimui, analizavimui, patirties pasidalinimui, skatinat pilietiškumą bei ugdant tiek asmenines, tiek dalykines moksleivių kompetencijas. Žinoma, nepamirštant ir organizacijos veiklos tęstinumo užtikrinimo, vykdant regionuose esančių jaunimo lyderių paiešką, jų įgalinimą ir pačios organizacijos plėtrą Lietuvoje.

Projekto vertė: 27 608 Eur (13 804 Eur 2023 m. ir 13 804 Eur 2024 m.)

Įgyvendinti projektai:

Jaunimas kuriantis rytojų

Projektą finansuoja: Alytaus rajono savivaldybė
Projekto vertė: 6 500 Eur
Projektą administruoja LMS padalinys Alytuje Alytaus miesto mokinių taryba

Lyderystės mokymai

Projektą finansuoja: Biržų rajono savivaldybė
Projekto vertė: 300 Eur

Ne žodžiais, o darbais!

Projektą finansuoja: Elektrėnų savivaldybė
Projekto vertė: 2 300 Eur

Gyvenk sveikai, dabartimi

Projektą finansuoja: Jonavos rajono savivaldybė
Projekto vertė: 2 240 Eur

Kaišiadorių rajono moksleivių kompetencijų kėlimas ir įsitraukimo į jaunimo politiką skatinimas

Projektą finansuoja: Kaišiadorių rajono savivaldybė
Projekto vertė: 903 Eur

Kėdainių rajono mokinių savivaldos plėtros 2023 metų programa

Projektą finansuoja: Kėdainių rajono savivaldybė
Projekto vertė: 5 000 Eur

Marijampolės mokinių savivaldų stiprinimo ir jaunimo įsitraukimo projektas

Projektą finansuoja: Marijampolės savivaldybė
Projekto vertė: 800 Eur

Mokinių savivaldų veiklos stiprinimas

Projektą finansuoja: Panevėžio miesto savivaldybė
Projekto vertė: 1 025 Eur

3×3 krepšinio turnyras

Projektą finansuoja: Panevėžio miesto savivaldybė
Projekto vertė: 450 Eur

Materialinės bazės stiprinimas

Projektą finansuoja: Radviliškio rajono savivaldybė
Projekto vertė: 300 Eur

Mes – ateitis

Projektą finansuoja: Raseinių rajono savivaldybė
Projekto vertė: 750 Eur

Moksleivi, atrask save!

Projektą finansuoja: Šilutės rajono savivaldybė
Projekto vertė: 800 Eur

LMS Rudens forumas 2023 „Ateitis mano akimis“

Projektą finansuoja: Tauragės rajono savivaldybė
Projekto vertė: 2 000 Eur

LMS Trakų rajono komandos veiklų realizavimas

Projektą finansuoja: Trakų rajono savivaldybė
Projekto vertė: 600 Eur

Mokinių savivaldų konferencija

Projektą finansuoja: Trakų rajono savivaldybė
Projekto vertė: 300 Eur

Utenos miesto ir rajono mokinių savivaldų stiprinimas, vienijimas, moksleivių atstovavimas, jaunimo politikos plėtros bei savanorystės skatinimas

Projektą finansuoja: Utenos rajono savivaldybė
Projekto vertė: 4 000 Eur
Projektą administruoja Utenos rajono švietimo centras

Pasinerk į savanorystės pinkles

Projektą finansuoja: Vilkaviškio rajono savivaldybė
Projekto vertė: 1 808,39 Eur

LMS – už šviesią moksleivių ateitį

Projektą finansuoja: Vilniaus miesto savivaldybė
Projekto vertė: 6 000 Eur

Jaunimas jaunimui​

Projekto sutarties nr.: NVP-278
Projektą finansuoja: Kėdainių rajono savivaldybė
Projekto trukmė: 2022-09-01 2022-11-30
Projekto aprašymas: Aplankyta 13 rajono mokyklų, moksleiviams pristatytos Kėdainių rajone veikiančios jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, lapkričio 18 dieną įvyko jaunimo mugė, kurioje galimybę save pristatyti turėjo 12 jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų, neformalaus švietimo bei aukštųjų mokyklų, vyko koncertas, pritraukęs jaunimą ir iš aplinkinių miestų, renginys sulaukė apie 1000 dalyvių, pradėjome artimiau bendradarbiauti su kitomis jaunimo organizacijomis.

Kaišiadorių rajono moksleivių informavimo ir atstovavimo gerinimas bei įsitraukimo į visuomenines veiklas skatinimas

Projekto sutarties nr.: 5UT-173
Projektą finansuoja: Kaišiadorių rajono savivaldybė
Projekto trukmė: 2022-05-31 2022-12-15
Projekto aprašymas:
1. Rūpintis, jog Kaišiadorių rajono moksleivių iškeltos problemos ir pasiūlymai, kaip būtų galima gerinti mokyklų mikroklimatą, prisidėti prie savo mokyklos gerovės, būtų išgirsti. Kaišiadorių MSIC dabar vienija 6 mokinių savivaldas, kurių nariai jau dabar atstovauja savo mokyklos moksleiviams kasmėnesiniuose Kaišiadorių MSIC Vadovų klubuose – siekiame juos paversti didesniais renginiais ir į juos įtraukti kuo daugiau moksleivių, jog visų nuomonė būtų išgirsta.
2. Siekti užtikrinti moksleivių gerovę, gebėjimus tinkamai atstovauti savo balsui ir skatinti bendradarbiavimą tarp moksleivių ir juos atstovaujančių mokinių savivaldų. Rengsime mokymus savivaldoms, kviesime lektorius, dirbsime grupėse.
3. Siekti užtikrinti moksleivių įsitraukimą į visuomenines veiklas. Didžioji dalis moksleivių nesupranta, ką praranda atsisakydami savanorystės galimybės: naujų pažinčių, naujų patirčių įgyjimo, pamato ateities veikloms, motyvacijos ir kompetencijų lygio kėlimo. Ši problema yra opi ne tik Kaišiadorių rajone, bet ir kituose Lietuvos regionuose ir miestuose. Bandydami išspręsti šią problemą, Kaišiadorių rajono moksleivius įtrauksime į diskusijas, mokyklų šturmus, taip pat vykdysime naujų savanorių priėmimus, taip plėsdami mūsų savanorių ratą ir viešindami savanorystės sukeliamą perversmą ir indėlį į kasdieninį jauno žmogaus gyvenimą. Skleisime informaciją apie jaunimo politiką, skatinsime moksleivius atkreipti dėmesį į mokyklose esančias problemas ir padėsime jas išspręsti.

LMS Trakų padalinio veiklų realizavimas

Projekto sutarties nr.: T4-92
Projektą finansuoja: Trakų rajono savivaldybė
Projekto trukmė: 2022-06-01 – 2022-12-31
Projekto aprašymas – Buvo surengtos 9 veiklos Trakų rajono jaunimui, kuriose bendrai dalyvavo 142 jauni šio rajono žmonės. Veiklų metu buvo keliamos dalyvių kompetencijos savanorystės, ekologijos, jaunimo politikos, emocinės, psichologinės ir fizinės sveikatos temomis. Per projekto vykdymo laikotarpį, jaunuolių įsitraukimas ir domėjimasis veiklomis padidėjo. Tai galime teigti pagal paaugusį sekėjų skaičių socialiniuose tinkluose (255 sekėjai Instagram platformoje ir 198 sekėjai Facebook platformoje) bei didesnį dalyvių skaičių nei anksčiau renginiuose.

Už sąmoningus ir visuomeniškus Kauno moksleivius

Projekto sutarties nr.: SRB-33
Projektą finansuoja: Kauno miesto savivaldybės administracija
Projekto trukmė: 2022-02-01 – 2022-12-31
Projekto aprašymas – Įgyvendinus projekte numatytus renginius, moksleiviai, mokinių savivaldų atstovai tikslingiau atstovaus savo mokyklos moksleivių nuomonę, kels savo asmenines kompetencijas, gilins savo žinias įvairiose, moksleiviams aktualiose, kurios renkamos atsižvelgiant į vykdomas apklausas, srityse. Tokiu būdu yra gerinamos ne tik asmeninės moksleivių kompetencijos, bet taip pat didinama motyvacija aktyviau dalyvauti mokyklos veiklose bei siekiama aukštesnių mokymosi rezultatų

Už gražesnį rytojų moksleiviams

Projekto sutarties nr.: NVP-278
Projektą finansuoja: Kėdainių rajono savivaldybė
Projekto trukmė: 2022-09-01 2022-11-30
Projekto aprašymas: Aplankyta 13 rajono mokyklų, moksleiviams pristatytos Kėdainių rajone veikiančios jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, lapkričio 18 dieną įvyko jaunimo mugė, kurioje galimybę save pristatyti turėjo 12 jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų, neformalaus švietimo bei aukštųjų mokyklų, vyko koncertas, pritraukęs jaunimą ir iš aplinkinių miestų, renginys sulaukė apie 1000 dalyvių, pradėjome artimiau bendradarbiauti su kitomis jaunimo organizacijomis.

Moksleivių užimtumo ir fizinio aktyvumo skatinimas

Projekto sutarties nr.: 22-712
Projektą finansuoja: Panevėžio miesto savivaldybė
Projekto trukmė: 2021-04-09 – 2021-12-31
Projekto aprašymas: LMS Panevėžio MSIC, vykdydama šį projektą, išsikelia vieną pagrindinį ir ilgalaikėje perspektyvoje nuolat sprendžiamą tikslą 2021 metams – skatinti moksleivių užimtumą ir fizinį aktyvumą sezoniniu vasaros laikotarpiu, vienyti moksleivius bendrai veiklai, kurti pridėtinę vertę ir teigiamą įvaizdį miestui apie jame vykstančias aktyvių moksleivių veiklas bei taip suteikti kaip įmanoma geresnes galimybes moksleivių savirealizacijai sporto srityse. LMS Panevėžio MSIC, pasikliaudamas krepšinio, futbolo bei tinklinio turnyrų formomis, skatina moksleivius burtis į komandas ir vieningai dalyvauti šiose veiklose, sukurti naujas galimybes moksleivių laisvalaikio praleidimui bei supažindinti juos su pačiu LMS Panevėžio MSIC.

Mokinių savivaldų konferencija

Projekto sutarties nr.: 22-716
Projektą finansuoja: Panevėžio miesto savivaldybė
Projekto trukmė: 2021-04-09 – 2021-12-31
Projekto aprašymas: LMS Panevėžio MSIC, vykdydama šį projektą, organizuoja Mokinių savivaldų konferenciją (toliau – MSK) – dviejų dienų renginį, kuris suburtų Panevėžio miesto ir rajono bendrojo ugdymo įstaigų mokinių savivaldų narius. Renginio metu mokinių savivaldų atstovai turi galimybę tobulinti savo, kaip mokinių savivaldos darbą, dalintis savo gerosiomis patirtimis, bendrauti vieni su kitais. Per MSK sudaromos galimybės užmegzti ryšys tarp skirtingų mokinių savivaldų. Per moksleivių diskusijas, pokalbius, darbo grupes, taip pat paskaitas moksleiviai mokosi atstovauti savo mokyklos mokiniams, prisiimti lyderio vaidmenį mokykloje, naudotis mokyklos socialiniais tinklais, bendrauti su verslo bei švietimo institucijų atstovais, domėtis ir suprasti regioninę jaunimo politiką. Didelės grupės mokinių savivaldų susibūrimas skatina mokinius pamiršti savo skirtumus ir dirbti kartu siekiant bendro tikslo – tobulos visuomenės, kur kiekvieno moksleivio, kaip jauno ir pilietiško žmogaus, balsas yra girdimas.

Moksleivių savanorystės skatinimas

Projekto sutarties nr.: 22-715
Projektą finansuoja: Panevėžio miesto savivaldybė
Projekto trukmė: 2021-04-09 – 2021-12-31
Projekto aprašymas: LMS Panevėžio MSIC, vykdydama šį projektą, išsikelia du pagrindinius tikslus 2021 metams – šviesti moksleivius apie savanorystės naudą, svarbą ir galimybes bei pritraukti naujų savanorių į LMS Panevėžio MSIC komandą, taip prisidedant prie moksleivių užimtumo problemos sprendimo. LMS Panevėžio MSIC, pasikliaudamas diskusijos, paskaitos, susitikimo formomis, skatina Panevėžio miesto moksleivių savanorystę, jų domėjimąsi šia tema bei įsitraukimą į mieste esančias ir savanorius priimančias organizacijas. Taip pat suteikia galimybes prie mūsų organizacijos prisijungti naujiems savanoriams, taip didinant savanoriaujančio jaunimo dalį savivaldybėje, dar aktyviau atstovaujant moksleiviams bei vienijant juos bendrai veiklai.

Mes mylime Visaginą

Projekto sutarties nr.: 5-338
Projektą finansuoja: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Projekto trukmė: 2021 07 23 – 2021 12 31
Projekto aprašymas: Šiuo projektu ketinome išspręsti jaunimo įsitraukimo į bendruomeninę veiklą bei nepakankamo moksleivių pilietiškumo, jaunimo politikos, asmeninių kompetencijų ugdymo. Buvo numatyti problemos sprendimo būdai: nuotolinis darbas su mokinių savivaldomis, jų kompetencijų kėlimas. Taip pat, buvo organizuoti renginiai / veiklos, skirti jaunimo kompetencijų kėlimui, pilietiškumo ir bendrystės vertybėms ugdyti. Skatinome moksleivių įsitraukimą į savanoriškas veiklas bei organizacijas.
Projekto rezultatai: į veiklas buvo įtraukta virš 500 jaunuolių, buvo suorganizuoti 12 renginių ir iniciatyvų, mokinių savivaldos ir moksleiviai tapo labiau kompetentingi jaunimo politikos bei atstovavimo klausimais. Miesto bendruomenė suvokė savanorystės svarbą ir prasmę.

LMS Trakų rajono padalinio veiklų realizavimas

Projekto sutarties nr.:
Projektą finansuoja: Trakų rajono savivaldybė
Projekto trukmė: 2021 05 06 – 2021 12 19
Projekto aprašymas: Mūsų projekto tikslas – skatinti Trakų rajono moksleivių ir mokinių savivaldų aktyvumą, efektyviai atstovauti moksleivių nuomonei vykdant jaunimo politiką bei ugdant moksleivių įgūdžius, suteikiant žinių įvairiose srityse. Tai pasieksime organizuojant įvairaus tipo ir temų renginius, grįstus LMS metinės programos „SLURŠ” temomis, kaip lytiškumas, psichologinė, emocinė ir fizinė sveikatą. Paliesime ir tvarumą bei kitas aktualias moksleiviams sritis. Siekiame, jog mūsų renginiai būtų kokybiški ir įdomūs, pasitelkdami lektorių, mokytojų bei kitų svečių pagalba. Taip pat vykdysime kitas LMS veiklas, padėsiančias skatinti mokinių savivaldų ir moksleivių aktyvumą. Tikimės, jog ateityje, kaip projekto rezultatą, apjungsime dar penkias mokinių savivaldas, Trakų rajone padidės kompetentingų ir aktyvių savivaldų skaičius, bendras organizuojamų renginių dalyvių skaičius sieks bent tris šimtus mokinių, o padės moksleiviams įgyti naudingų žinių. Taip pat planuojame įgyvendinti mažiausiai aštuonis vadovų klubus, kurie suteiks mokinių savivaldoms komfortišką erdvę bendradarbiauti bei spręsti jaunimo politikos problemas.

Priešnuodis tabu

Projekto sutarties nr.: 18T-69
Projektą finansuoja: Jonavos rajono savivaldybė
Projekto trukmė: 2021 04 01 – 2021 12 24
Projekto aprašymas: Jonavos rajono savivaldybės moksleivių savivalda, atliepdama dabartinę situaciją ties moksleivių ir mokyklų bendruomenių kokybiškų žinių apie sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programos turinio stoką bei Jonavos rajono moksleivių pasyvaus įsitraukimo į savanoriškas veiklas, pradeda vykdyti projektą „Priešnuodis tabu“. Jauname amžiuje susiformavę palankūs įpročiai dažniausiai išlieka visą likusį gyvenimą, todėl bandysime juos paversti teigiamais, organizuodami protmūšius, paskaitas bei diskusijas, kurios padės šį tikslą įgyvendinti. Skleisime žinutę, jog rengimasis šeimai, lytiškumo tema, psichinė, emocinė ir fizinė sveikata yra itin svarbūs jauno žmogaus gyvenime. Jonavos rajono moksleivius įtrauksime į diskusijas, mokyklų šturmus, vykdysime naujų savanorių priėmimus, taip plėsdami padalinio savanorių ratą ir propaguodami savanorystės teikiamą naudą bei svarų indėlį kasdieniam gyvenimui. Projektą finansuoja Jonavos rajono savivaldybė.

Kauno miesto moksleivių informavimo ir atstovavimo gerinimas

Projekto sutarties nr.: SUT 164
Projektą finansuoja: Kauno miesto savivaldybė
Projekto trukmė: 2021 02 01 – 2021 12 31
Projekto aprašymas: Lietuvos moksleivių sąjungos (toliau – LMS) padalinys, LMS Kauno mokinių savivaldų informavimo centras (toliau – Kauno MSIC), pastebėjęs jaunimo, o ypač moksleivių užimtumo problemą Kaune ir nepakankamą moksleivių ugdymą bei jų kompetencijų kėlimą pilietiškumo, jaunimo politikos ir karjeros ugdymo srityse. Šiuo projektu siekia gerinti situaciją anksčiau išvardintose srityse.

Discover Visaginas

Projekto sutarties nr. :AC S6 21/05/07-
Projektą finansuoja: VŠĮ „Politikos tyrimų ir analizės institutas“
Projekto trukmė: 2021 05 10 – 2021 06 15
Projekto aprašymas: Tarp jaunimo Visagine yra problema su pilietiškumo puoselėjimu. Šis projektas siekia šią problemą spręsti ir supažindinti jaunimą kartu su kitomis Visagino bendruomenėmis su miestu, juo grožėtis bei atrasti iš naujo, pamilti. Projektas vyks orientacinių žaidynių metodu per platformą „Actionbound“, kuri leidžia orientacines žaidynes vykdyti nekontaktiniu būdu. Pasibaigus projektui, dalyviai žinos daugiau apie jų gimtąjį miestą, bus paskatinti labiau puoselėti pilietiškumą. Taip pat bus paremtos vietinės Visagino miesto organizacijos.

Mokinių savivaldų konferencija

Projekto sutarties nr.: 22-1491
Projektą finansuoja: Panevėžio miesto savivaldybė
Projekto trukmė: 2020-07-09 – 2020-12-31
Projekto aprašymas: LMS Panevėžio MSIC, vykdydamas šį projektą, siekė ne tik prisidėti prie bendrojo ugdymo įstaigose veikiančių mokinių savivaldų narių stiprinimo bei jų kompetencijų ir žinių gilinimo, tačiau ir susipažinti su daugelyje mokyklų pasikeitusiomis mokinių savivaldomis, taip pat pristatyti atsinaujinusią padalinio komandą bei visiems kartu prasmingai, įdomiai ir linksmai praleisti atostogų pradžios nuostabią popietę.

Konferencijos metu vyko ne tik darbo grupės bei pranešimai, tačiau moksleiviai kartu dalyvavo ir spalio mėnesio Vadovų klube, taip pat laiką leido socializacijoje, o po jos vyko ne tik grupės „6 rAktas“ koncertas, tačiau ir praėjusiais, 2019–2020 mokslo metais, vykusio mokinių savivaldų konkurso „Geriausia mokinių savivalda“ rezultatų paskelbimas, apdovanojimai ir LMS Panevėžio MSIC sėkmingo ir aktyvaus gyvavimo 6-erių metų sukaktis ir gimtadienio šventė.

Moksleivių užimtumo ir fizinio aktyvumo skatinimas

Projekto sutarties nr.: 22-1470
Projektą finansuoja: Panevėžio miesto savivaldybė
Projekto trukmė: 2020-07-08 – 2020-12-31
Projekto aprašymas: LMS Panevėžio MSIC, vykdydamas šį projektą, siekė skatinti jaunimo fizinį aktyvumą, sveiką gyvenseną ir mobilų jaunimo užimtumą vasaros atostogų metu, atsižvelgiant į miesto tendenciją, jog moksleiviai pasigenda sportinių veiklų tiek gryname ore, tiek uždarose patalpose. Projekto „Moksleivių užimtumo ir fizinio aktyvumo skatinimas“ metu įvyko net trys sportinės veiklos – 3×3 krepšinio turnyras, 6×6 tinklinio turnyras bei 7×7 naktinis futbolo turnyras. Dalyvavo net 200 dalyvių ir dar daugiau žiūrovų, artimųjų ir draugų, susirinkusių palaikyti komandas.

Bendro tikslo link

Projekto sutarties nr. – A291-2709/20
Projektą finansuoja – Vilniaus miesto savivaldybė
Projekto trukmė – 2020 10 01 – 2021 12 31
Projekto aprašymas – projektu siekiama spręsti mokinių savivaldų atstovavimo bei tęstinumo užtikrinimo problemą, pasitelkiant padalinio veiklas: informacinius renginius, mokymus mokinių savivaldų nariams, individualius susitikimus, tarpusavio bendradarbiavimo skatinimą, bendradarbiavimą su mokinių savivaldų kuratoriais. Tikimasi, kad projektui pasibaigus mokinių savivaldų nariai turės pakankamai  kompetencijų reikalingų kokybiškam pagrindinių mokinių savivaldos funkcijų vykdymui.

„SLURŠ“ programos skatinimas Vilkaviškio rajono moksleivių tarpe

Projekto sutarties nr.: J2-698
Projektą finansuoja: Vilkaviškio rajono savivaldybė
Projekto trukmė: 2020 11 – 2020 12
Projekto aprašymas: Lietuvos moksleivių sąjungos Vilkaviškio mokinių savivaldų informavimo centras (toliau – LMS VMSIC) lapkričio ir gruodžio mėnesiais vykdė projektą „SLURŠ” programos skatinimas Vilkaviškio rajono moksleivių tarpe” pagal „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimosi šeimai” (toliau „SLURŠ”) programą. Kadangi Vilkaviškio rajone nėra pakankamai kalbama „SLURŠ“ programos temomis, projektu norėjome paskatinti moksleivius nebijoti kalbėtis apie aprašytomis temomis , diskutuoti, dalintis mintimis, išgyvenimais ir plėsti žinias skirtingose programos temose. Moksleiviai parodė norą ir susidomėjimą – projekto veiklose dalyvavo daugiau nei 100 moksleivių!

Bendra projekto vertė – 480  Eur., iš jų 480 Eur. projekto įgyvendinimui skyrė Vilkaviškio rajono savivaldybė, likusi suma – 0 Eur.

Projekto tikslas: šviesti Vilkaviškio rajono moksleivius sveikatos, lytiškumo bei rengimo šeimai temomis. Ugdyti atitinkamas kompetencijas ir skatinti moksleivių susidomėjimą šia programa.

Atsižvelgiant į esamą situaciją dėl Covid-19, veiklos buvo vykdomos nuotoliniu būdu.

Lytiškumo ugdymo stiprinimas Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklose

Projekto sutarties nr.: VP-1037
Projektą finansuoja: Kėdainių rajono savivaldybė
Projekto trukmė: 2020 10 01 – 2020 12 20
Projekto tikslas: Pagerinti lytiškumo ugdymo kokybę Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklose.
Projekto uždaviniai: Išanalizuoti lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai svarbą mokyklinio amžiaus jaunimui. Organizuoti veiklas, suteikiant mokiniams žinių, lytiškumo ugdymo tematika ir stiprinant rengimo šeimai vertybines nuostatas. Aktualizuoti lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai svarbą bendrojo ugdymo mokykloje.
Rezultatai: Mokymai lytiškumo tema sulaukė didelio moksleivių susidomėjimo bei įsitraukimo. Dalyviai suprato lytiškumo ugdymo sąvokas, išmoko sąvokas, pagrindus bei susipažino su programos vykdymo sunkumais. Vykdytos net kelios apklausos leido įsigilinti į spragas, sužinojome, kas domina moksleivius, šiuos duomenis persiuntėme visuomenės sveikatos biuro atstovams. Tai padėjo užtikrinti ir tolimesnį bendradarbiavimą. Nuotolinė paskaita soc. tinkle „Instagram“ sulaukė didelio įsitraukimo, joje dalyvavo ne tik savivaldų nariai, bet ir kiti moksleiviai.

Rūkymas: ar Tau to reikia?

Projekto sutarties nr.: VL – 624
Projektą finansuoja: Šakių rajono savivaldybė
Projekto trukmė: 2020 07 01 – 2020 12 30
Projekto aprašymas: projektas buvo skirtas išspręsti dabar aktualią problemą – jaunuolių pasirinkimą rūkyti. Projektas susideda iš dviejų dalių. Konkurso ir paskaitos (apie rūkymą kaip priklausomybę ir paaiškinimą kaip veikia cigarečių verslas, ir su rūkymu susijusios asociacijos realybėje). Konkurso metu mokinių komandos turėjo sugalvoti būdą kaip išspręsti problemą – jaunuolių pasirinkimą rūkyti. Konkursą nugalėjusios komandos idėja bus įgyvendinta padalinio veikloje, pilnai pasibaigus karantinui. Manome, jog dabar mokiniai ne tik yra sąmoningesni šia tema, bet ir gavo galimybę dirbti komandoje, prisidėti prie aktualių problemų sprendimo.

Utenos miesto ir rajono moksleivių lyderystės įgūdžių stiprinimas bei kitų kompetencijų ugdymas, skatinant nuolatinį darbą komandoje, bendradarbiavimą su mokyklos bendruomene bei atstovavimą moksleivių balsui įsitraukiant į jaunimo politikos procesus nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu

Projekto sutarties nr.: S1-181
Projektą finansuoja: Utenos rajono savivaldybė
Projekto trukmė: 2020 05 05 – 2020 12 31
Projekto aprašymas: Projekto metu buvo skatinamas moksleivių, mokinių savivaldų narių, savanorių, kuratorių lyderystės įgūdžių ugdymas vykdant paskaitas, mokymus, renginius konkrečiai šia tema. Taip pat buvo skatinamas moksleivių įsitraukimas į vadovų klubus, apklausas, darbo grupes, iniciatyvas (tokias, kaip „atstovavimo iššūkis”). Žinoma, užtikrinome nuolatinį informacijos viešinimą socialiniuose tinkluose, kuriuose moksleiviai galėjo rasti jiems reikalingą informaciją apie renginius, diskusijas, jaunimo politikos procesus.

Maži darbai – dideli pokyčiai

Projekto sutarties nr.: 1T-127
Projektą finansuoja: Jonavos rajono savivaldybė
Projekto trukmė: 2020 04 01 – 2020 12 31
Projekto aprašymas: Jonavos rajono savivaldybės moksleivių savivalda, siekdama atkreipti visuomenės dėmesį į jaunimo užimtumo svarbą, įsitraukimo į visuomenišką, savanorišką veiklą stoką. Taip pat moksleivių ne įsitraukimo į jaunimo politiką, nepakankamą moksleivių ugdymą ir žinių trūkumą sveikatos, rengimo šeimai ir lytiškumo klausimais. Norėdami užtikrinti mokyklų bendruomenių aktyvų bendradarbiavimą tarpusavyje vykdėme projektą „Maži darbai – dideli pokyčiai“.

LMS Plungės regioninė konferencija „Sunkumuose visada slypi galimybės”

Projekto sutarties nr.: BT6-01-148
Projektą finansuoja: Plungės rajono savivaldybė
Projekto trukmė: 2020 02 28 – 2020 03 01
Projekto aprašymas – LMS savanorių kompetencijų kėlimui kasmet organizuoja du – Rudens ir Vasaros – forumus, bet dėl didelio organizacijoje savanoriaujančių žmonių skaičiaus dviejų renginių nepakanka, tad šiai problemai spręsti yra organizuojamos regioninės konferencijos, kuriose savanoriams yra suteikiama papildoma galimybė gauti tikslingų žinių ir padalinyje veikti stipriau bei efektyviau.
Regioninės konferencijos metu savanoriai įgyja ir gilina kompetencijas, reikalingas darbui su mokinių savivaldomis bei jų atstovavimui tiek regioniniu lygmeniu, tiek nacionaliniu lygmeniu.
Projekto tikslas yra užtikrinti, kad regioninės konferencijos metu įgytos žinios prisidėtų prie kryptingai vykdomos LMS veiklos Plungėje ir kituose Lietuvos miestuose.

Už gražesnį rytojų moksleiviams!

Projekto sutarties nr.: 5S-26
Projektą finansuoja: Elektrėnų savivaldybė
Projekto trukmė: 2020 — 2021
Projekto aprašymas: Projektu siekėme atstovauti visiems Elektrėnų savivaldybės moksleiviams, atsižvelgiant į jų nuomones bei pozicijas, suteikiant moksleiviams galimybę pareikšti savo nuomonę ir dalyvauti sprendimų priėmime, stiprinome ryšius ir bendradarbiavimą su mokinių savivaldomis, padedant joms įvairiais klausimais, rengiant mokymus ir skatinant dalyvauti mūsų rengiamose veiklose. Atnaujinome ryšius su Elektrėnų profesinio mokymo centru, stiprinome bendradarbiavimą tarp mokinių savivaldų, skatinant dalintis gerąja ir blogąja patirtimi. Taip pat buvo atnaujinti padalinio nuostatai, atsižvelgiant į dabartinę situaciją bei poreikius