Lietuvos moksleivių sąjunga – jaunimo organizacija, atstovaujanti moksleivių interesams, vienijanti mokinių savivaldas. Šiuo projektu siekiama stiprinti ir plėsti organizacijos veiklą, skiriant didžiausią dėmesį LMS padalinių veiklos efektyvinimui. Projekto tikslas bei uždaviniai suformuoti remiantis aktualia problema – LMS padaliniai ne visada tikslingai įgyvendina organizacijos misiją, regionuose organizacijos įvaizdis (dėl nukrypimo nuo LMS veiklos krypčių) yra prastesnis, lyginant su nacionaliniu lygmeniu. Sėkmingai įgyvendinus projektą, bus įsteigta naujų LMS padalinių, tuo pačiu prie organizacijos veiklos prijungiant iki tol joje nedalyvavusių mokinių savivaldų, bus sustiprėjęs darbas su mokinių savivaldomis, pakilusi mokinių savivaldų veiklos kokybė mokyklos, savivaldybės lygmenimis. Siekiant kelti organizacijos veiklos rezultatyvumą, vienu iš tinkamo projekto įgyvendinimo rodiklių bus laikomas ir LMS savanorių žinių ir kompetencijų išaugimas.

Projekto tikslas

Didinti organizacijos veiklos efektyvumą, keliant kokybę regionuose.

Projekto uždaviniai

Uždaviniu siekiama gerinti vidinį organizacijos darbą, uždavinio įgyvendinimo svarba atskleidžiama iškeltoje problemoje. Įgyvendinus šį uždavinį bus matomas organizacijos veiklos regioniname lygmenyje kokybės pokytis, kadangi LMS padaliniuose veiks asmenys, turintys tiek teorinių, tiek praktinių žinių, suteiktų atitinkamose srityse patirties turinčių specialistų ar LMS biuro narių, pasidalinusių įgyta patirtimi.

Suteikiamus reikiamų žinių ir sudarius tinkamas sąlygas, LMS užsiima darbu su mokinių savivaldomis – susitikimų metu, diegia mokinių savivaldų nariams suvokimą apie pagrindines mokinių savivaldos funkcijas, padeda jiems (mokinių savivaldos nariams) įsitvirtinti mokyklos savivaldoje kaip lygiavertiems (lyginant su tėvais ir mokytojais, mokyklos administracija) sprendimų priėmimo teisę turintiems atstovams, prisideda prie dalykinių įgūdžių ugdymo, teikia rekomendacijas veiklos gerinimui.

Mokykla – viena pirmųjų vietų, kurioje jaunas žmogus gali pajusti, jog jo nuomonė yra svarbi. Tad labai svarbu užtikrinti, jog moksleiviai suvoktų savo balso reiškimo, atstovavimo svarbą ir principus. Tinkamai savo funkciją atliekančios mokinių savivaldos – idealus įrankis šio uždavinio įgyvendinimui, užsiimantis moksleivių informavimu apie mokykloje, šalyje vykstančius procesus.

Aktualios projekto veiklos

Nuotrauka iš projekto veiklos - Vadovų klubai

Vadovų klubai

Tai tiltas tarp mokinio ir sprendimų priėmėjo. Šie kasmėnesiniai savivaldybėse vykstantys renginiai leidžia sužinoti tikrąją moksleivių situaciją mokyklose ir ją tinkamai atsovauti.

Forumai ir asamblėjos

Tradiciniai renginiai organizuojami keturis kartus per metus. Jų metu moksleiviai ir savanoriai kelia savo kompetencijas, susipažįsta ir priima svarbius sprendimus.

Mokinių savivaldų forumai

Tai kiekvieno miesto LMS padalinio demokratijos ašis - leidžianti kiekvienam prisiliesti prie sprendimų priėmimo procesų.

Mokymai savanoriams ir moksleiviams

Svarbu niekada nesustoti, tad Lietuvos moksleivių sąjungos bendruomenė tobulėja ir skatina tobulėti bei ugdo kitus.

Mokinių savivaldų konferencijos

Tai regioninio lygmens renginiai, skirti mokinių savivaldų atstovams, jų kompetencijų, įgūdžių lavinimui. Dalyviai įgauna ne tik teorinių žinių, bet ir sužino apie efektyviausius metodus problemoms spręsti.

LMS Valdybos ir Biuro išvažiuojamasis posėdis

Tai susitikimas, kurio metu LMS valdyba ir LMS biuro nariai keičiasi turima informacija apie svarbiausius, didžiausius organizacijos projektus, problemas, planus bei ieško efektyviausių veiklos organizavimo metodų.

Socialinių–pilietinių veiklų iniciatyvos

LMS padalinių organizuojamos iniciatyvos, įtraukiančios miesto mokinius, didinat jų įsitraukimą ir suvokimą apie tokio tipo veiklas ir jų svarbą, daromą įtaką.

Naujų savanorių priėmimai

Organizacijos plėtros metodas, kurio metu veikla pristatoma savivaldybės moksleiviams, jie skatinami prisijungti prie LMS veiklos.

Regioninės konferencijos

Tai mažesnio mąsto, iš koncepcijos panašūs renginiai į Forumus. Jų metu dalyviai kelia savo kompetencijas bei palaiko ryšius su kitais LMS savanoriais.

Naujų padalinių steigimas⭐

LMS visados plečiasi! Savivaldybėse esantiems moksleiviams susidomėjus, užmezgamas ryšys ir plėtojama LMS padalinio įkūrimo idėja.

Programa Lietuvos moksleivių sąjungos veiklos stiprinimas ir plėtra 2021–2022 finansuojama Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos