Reakcija į Europos Tarybos svarstymą naikinti Jaunimo Departamento finansavimą

Europos Tarybos Jaunimo Departamentas – itin svarbus jaunimo įtraukimo į demokratiją, žmogaus teises propoguojančias ir įstatymo svarbą nurodančias veiklas rėmėjas ir vykdytojas. Dar 1949 metais įkurta ir šiuo metu 47 šalis jungianti Europos Taryba pastaraisiais metais susiduria su finansinėmis problemomis, todėl tiesiogiai mažinamas finansavimas visiems šios organizacijos departamentams. Šiuo metu yra pateiktas itin kardinalus pasiūlymas, kuriam Lietuvos moksleivių sąjunga nepritaria: reorganizuoti Jaunimo Departamentą ir pakeisti jį savanorišku šalių narių susitarimu.

Jei būtų įgyvendintas gegužės mėnesio pradžioje pateiktas Europos Tarybos generalinio sekretoriaus Thorbjørn Jagland pasiūlymas, Jaunimo Departamento finansavimas nuo 2021 m. būtų nutrauktas, tai reikštų negrįžtamą Jaunimo Departamento finansuojamų veiklų praradimą. Kiekvienais metais Europos moksleivių sąjungas vienijančios organizacijos OBESSU organizuojamos konferencijos (Study Sessions) bei kitos Europos Tarybos Jaunimo Departamento finansuojamos su taikos vystymu, žmogaus teisių, tolerancijos, solidarumo ir demokratijos svarbos supratimu ir bendradarbiavimu susijusios veiklos būtų nutrauktos. Alternatyva laikomas dalinis susitarimas būtų pagrįstas savanorišku įnašu, kas neužtikrintų stabilaus ir nuoseklaus jaunimo veiklų vykdymo.

Prisijungiame prie OBESSU išreikštos pozicijos ir atstovaudami Lietuvos moksleivių nuomonei teigiame, kad organizacija, ilgą laiką pasisakanti už socialinių atskirčių, tokių kaip LGBTQIA+, romų ir kitų etninių ir religinių mažumų, pabėgėlių bei nepalankioje padėtyje esančių kaimyninių šalių, pilną įtraukimą į šalių narių visuomenes, negali pamiršti ir jaunimo svarbos visuose šiuose procesuose. Demokratija ir žmogaus teisės jauniems žmonėms privalo būti ginamos besąlygiškai. Europos Tarybos Jaunimo Departamentas atlieka labai svarbų vaidmenį šiame procese.

Laikais, kai jauni žmonės žygiuoja gatvėmis, reikalaudami politinių veiksmų dėl klimato kaitos ir žmogaus teisių, turime investuoti į jaunimo, kaip aktyvistų, gebėjimų stiprinimą tam naudojant demokratines struktūras bei institucijas tiek nacionaliniu, tiek Europos lygmenimis, kad pasiektume laipsniškus pokyčius. Nepritariame šiam siūlymui ir reikalaujame investuoti į jaunimą Europos Taryboje dėl mūsų bendros ateities!

OBESSU pozicija galite rasti čia

Ar šis turinys buvo jums naudingas?

Kitos naujienos:

LMS naujienos

Pranešimas dėl Valdybos nario atsistatydinimo

LMS bendruomene, pranešame, kad Valdybos narė Karolina Žeimytė, pagal LMS įstatų 7.9. punktą, atsistatydino dėl asmeninių priežasčių. Su atsistatydinimo raštu galite susipažinti žemiau: Valdybos nario