Savaitės aktualijos #3

Šią savaitę LR Seime pristatėme Sveikatos ir lytiškumo bei rengimo šeimai programą iš moksleivių perspektyvos, dalyvavome tarpinstituciniame susitikime dėl smurtą artimoje aplinkoje patyrusių asmenų teisių apsaugos bei kreipėmės į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, Sveikatos apsaugos ministeriją, Savivaldybių asociaciją ir mokyklas dėl netinkamo turinio paskaitų. Taip pat Seimas patvirtino Lietuvos moksleivių sąjungos siūlymą 2020-uosius paskelbti Mokyklų bendruomenių metais.

Antradienį LR Seime vykusioje konferencijoje „Reprodukcinės ir seksualinės sveikatos apsaugos iššūkiai” LMS atstovai pristatė Sveikatos ir lytiškumo bei rengimo šeimai programą iš moksleivių perspektyvos. Taip pat klausė pranešimų apie paauglių ir moterų reprodukcijos sveikatos problemas, susijusias su kontracepcijos politikos spragomis, reprodukcinės ir seksualinės sveikatos ir teisių apsaugos teisinį reguliavimą bei dalyvavo diskusijoje.

Trečiadienį Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje LMS atstovai dalyvavo  tarpinstituciniame susitikime dėl smurtą artimoje aplinkoje patyrusių asmenų teisių apsaugos. Susitikime buvo kalbama apie neseniai įsigaliojusius Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimus, poreikį stiprinti apsaugą nuo smurto artimoje aplinkoje, kaip užtikrinti tinkamą kompleksinę pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims bei šioje srityje praktikoje kylančias problemas.

Reaguodami į viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie netinkamo turinio paskaitas, šią savaitę kreipėmės į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, Sveikatos apsaugos ministeriją, Savivaldybių asociaciją ir mokyklas, kuriose vyko tokios paskaitos. Buvo kreiptasi su prašymu paaiškinti susidariusią situaciją bei imtis priemonių, kad tai nebepasikartotų.

Ketvirtadienį Seimas patvirtino Lietuvos moksleivių sąjungos siūlymą 2020-uosius paskelbti Mokyklų bendruomenių metais. Priimtame nutarime pabrėžiama, kad saugi aplinka, pagrįsta visų mokyklos bendruomenės narių pasitikėjimu ir bendradarbiavimu, tinkamas emocinio intelekto ugdymas yra vieni svarbiausių aspektų, norint pasiekti gerų akademinių rezultatų ir užaugti aktyviu, sąmoningu piliečiu. Inicijuodami šių metų paskelbimą siekiame atkreipti dėmesį į būtinybę gerinti emocinę aplinką mokyklose, suartinti ir sutelkti bendram darbui mokyklos bendruomenes siekiant įveikti smurto ir patyčių iššūkius, stiprinant pasitikėjimą mokyklomis ir plečiant jų savarankiškumą, įtraukiant visas suinteresuotas grupes: mokytojus, mokinius, tėvus.

Ar šis turinys buvo jums naudingas?

Kitos naujienos:

LMS naujienos

Pranešimas dėl Valdybos nario atsistatydinimo

LMS bendruomene, pranešame, kad Valdybos narė Karolina Žeimytė, pagal LMS įstatų 7.9. punktą, atsistatydino dėl asmeninių priežasčių. Su atsistatydinimo raštu galite susipažinti žemiau: Valdybos nario