Šiandien, prieš 30 metų…

Šiandien, lygiai prieš 30 metų, Lietuvos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo aktą. Tai buvo didžiulė pergalė mūsų šalies istorijoje, tai vis dar yra didžiulė pergalė kiekvienam jos piliečiui. Lietuvos moksleivių sąjunga didžiuojasi iškovota laisve bei kiekvienu, nors ir mažu darbu, kurį šiandien atliekame tėvynės labui. Minėdami šią reikšmingą datą, kviečiame skaityti organizacijos atstovų išreikštas mintis.

Nuoširdžiai man labai smagu, kad mano kartai beaugant mes švenčiame svarbių datų jubiliejus. Šimtmetis, trisdešimtmetis. Nors kartais liūdna, kai girdi, jog žmonės, kurie kuria Lietuvą, nori iš jos pabėgti, bet visada smagu išgirsti, kad jaunas žmogus yra pasiruošęs padėti galvą dėl Lietuvos ateities. Tuo be galo džiaugiuosi. Tikiuosi tuo džiaugiasi ir tą vertina kiti. – Gabija Češkevičiūtė

Kiekvienas lietuvis, save gerbiantis pilietis, turi žinoti, kad nuo jo priklauso mūsų ateitis. Jis turi jausti atsakomybę, kadangi be jos nėra ir laisvės. Kiekvienas esame atsakingas už savo ateitį, turime ją kurti patys… – Ugnė Liubertaitė

Kovo 11-ąją, prieš 30 metų, mes atsikovojome laisvę, bet kasdien vis dar kovojame dėl daugybės naujų laisvių ir galimybių. Galbūt dėl lygybės tarp vyrų ir moterų ar laisvesnio darbo grafiko, mokyklos tvarkos pasikeitimų. Tačiau vienam, be komandos tai padaryti yra sunku arba visai neįmanoma. Tad kiekvienas „kovotojas“ buriasi į bendraminčių komandas. Puikus pavyzdis yra LMS, mes kasdien burdamiesi į padalinius, o padaliniai – į organizaciją, kovojame dėl geresnio moksleivių rytojaus ir laisvesnio gyvenimo mokyklose. – Paula Radzivonaitė

Kiekvieną kartą, kai kažkas sakys, kad nėra gerai čia Lietuvoj, nėra čia gera gyventi, paklauskit jo „ką padarei dėl to, kad tau ir kitiems būtų gera čia gyventi?“. Mano nuomone, tam ir yra tokios organizacijos kaip Lietuvos moksleivių sąjunga. Kartais dirbam per mažai, kartais per daug, bet kai supranti, kad dirbi ir stengiesi dėl to, kad Lietuvos moksleiviams būtų gerai, imi suvokti, kad būtent taip, mes ir kuriam geresnę Lietuvą. – Ugnė Mauricaitė

Pati tikriausia laisvė yra tada, kai gali nebijodamas reikšti savo mintis, turėti teisę rinktis, svajoti, kurti, mylėti… Mes išsikovojome tautos laisvę, apgynėme savo įsitikinimus, vertybes ir visiems įrodėme, kiek daug gali vienybė. – Meda Babenskaitė

Tai data, dėl kurios mes visi gimėme laisvoje Lietuvoje, kur turime laisvę reikštis, kurti tiek save kaip asmenybes, tiek Lietuvą kaip mūsų tautą! Mes turim Lietuvą, ir mūsų tėvai, nors kovojo stipriai, mes įdėkime nors mažiausią dalelytę savęs, kad Lietuva tobulėtų ir tobulėtume mes visi kartu kaip visuomenė! – Povilas Virbašius

Iki dabar tėvai pasakoja apie tą 1990 metų pavasarį ir kokį džiaugsmą atnešė žinia, kad esame laisvi. Kiekvienas turime džiaugtis, kad gyvename laisvoje šalyje ir galime kurti, keisti. Tuo mes, jauni žmonės, turime vadovautis. Jei ne tas įvykis prieš 30 metų, tai ir mes nebūtume čia, negalėtumėm pasakyt, kad kažkas kažką daro blogai, turime teisę vadovautis Konstitucijos mums suteiktomis laisvėmis ir teisėmis, bet prie to, nepamirštame ir pareigų, kurias turime vykdyti už laisvą Lietuvą. Iki šiol sunku suprasti jaunus žmones, kurie išvyksta iš Lietuvos. Atrodo, viską turim: laisvę, teises, balsą, rankas, kojas, ir NETGI smegenis. Sunku suprasti, kodėl, turėdami visus šiuos dalykus, mes nekuriame ir negeriname Lietuvos ateities, o bėgame nuo pokyčių. Šiuo pasakymu norėčiau palinkėti kiekvienam lietuvos piliečiui būti pilietiškam ir vertinti tai, apie ką mūsų protėviai galėjo tik pasvajoti. – Gabrielė Gecevičiūtė

Koks bus rytojus priklauso tik nuo mūsų, turėtume suprasti, kad laisvė – didelis išbandymas. Vieną dieną Tu laisvas, kitą – jau gali būti priespaudoje. Todėl laisvę turime vertinti kaip nieką kitą, nes tik laisvi mes esam dideli. Švęskime laisvę! – Gabija Montrimaitė

Ar šis turinys buvo jums naudingas?

Kitos naujienos:

LMS naujienos

Pranešimas dėl Valdybos nario atsistatydinimo

LMS bendruomene, pranešame, kad Valdybos narė Karolina Žeimytė, pagal LMS įstatų 7.9. punktą, atsistatydino dėl asmeninių priežasčių. Su atsistatydinimo raštu galite susipažinti žemiau: Valdybos nario