Karolina Pralgauskytė
Jaunimo politikos, metinės programos koordinatorė

SLURŠ

LMS metinė veiklos programa 2020–2021 m. m.

.

LMS, reaguodama į šiandienines diskusijas dėl sveikatos, lytiškumo ugdymo bei rengimosi šeimai įgūdžių trūkumo ir siekdama atkreipti visuomenės, o ypač moksleivių, mokyklų bendruomenių, dėmesį į šių temų aktualumą, inicijuoja ir 2020 m. spalio 20 d. pradeda vykdyti metinę programą, skirtą informuoti ir raginti visos šalies mokyklas drąsiau ir aktyviau kalbėtis Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintos Sveikatos, lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos apraše nurodytomis temomis.

Programos tikslas – vykdant įvairaus pobūdžio veiklas, bendrojo lavinimo mokyklose besimokančius moksleivius, informuoti apie sveikatos ir lytiškumo sampratas, sveikatai naudingus įpročius, psichinės ir socialinės sveikatos skirtumus bei skatinti mokyklos bendruomenes užtikrinti kokybišką ir moksleiviams suprantamą lytiškumo ugdymą.

KVIETIMAS TAPTI PROGRAMOS AMBASADORIUMI

PROGRAMOS

PARTNERIAI

previous arrow
next arrow
Slider