Metinė
programa
SLURŠ

Inicijuodama ir vykdydama įvairias programas, Lietuvos moksleivių sąjunga skatina moksleivius reaguoti į jiems aktualias problemas, domėtis ir diskutuoti svarbiomis temomis bei drauge kurti reikšmingus pokyčius.

Metinė programa SLURŠ

LMS, reaguodama į šiandienines diskusijas dėl sveikatos, lytiškumo ugdymo bei rengimosi šeimai įgūdžių trūkumo ir siekdama atkreipti visuomenės, o ypač moksleivių, mokyklų bendruomenių, dėmesį į šių temų aktualumą, inicijavo ir 2020 m. spalio 20 d. pradėjo vykdyti metinę programą, skirtą informuoti ir raginti visos šalies mokyklas drąsiau ir aktyviau kalbėtis Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintos Sveikatos, lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos apraše nurodytomis temomis.

Programos metu moksleiviai bus supažindinami su šiomis temomis, kurios yra paminėtos 2016 m. ŠMSM patvirtintoje Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrojoje programoje
  • Sveikata, sveika gyvensena ir šeimos samprata
  • Lytinis brendimas
  • Psichikos sveikata
  • Veikla ir poilsis
  • Socialinė sveikata
  • Sveika mityba ir fizinis aktyvumas
  • Asmens ir aplinkos švara

Metinės programos renginiai

Naujienlaiškiai

Metinės programos „SLURŠ“ uždarymas

Lietuvos moksleivių sąjungos metinei programai „SLURŠ“ kertant finišo tiesiąją, organizacijos prezidentė, metinės programos „SLURŠ“ koordinatorė, Karolina Pralgauskytė bei programos ambasadorės Patricija Dobrovolskytė ir Luka Mizaraitė dalinasi savo įžvalgomis ir pasiektais rezultatais!

Kontaktai

Aprašas

Atsakinga už moksleivių nuomonės atstovavimą jaunimo politikos srityse, susijusiose su Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai (SLURŠ) bendrąja programa, bei LMS metinės programos veiklų koordinavimą.

Karolina

Pralgauskytė

METINĖS PROGRAMOS KOORDINATORĖ

+370 647 28547
karolina@moksleiviai.lt