Metinė
programa
SLURŠ

Inicijuodama ir vykdydama įvairias programas, Lietuvos moksleivių sąjunga skatina moksleivius reaguoti į jiems aktualias problemas, domėtis ir diskutuoti svarbiomis temomis bei drauge kurti reikšmingus pokyčius.

Metinė programa SLURŠ

LMS, reaguodama į šiandienines diskusijas dėl sveikatos, lytiškumo ugdymo bei rengimosi šeimai įgūdžių trūkumo ir siekdama atkreipti visuomenės, o ypač moksleivių, mokyklų bendruomenių, dėmesį į šių temų aktualumą, inicijavo ir 2020 m. spalio 20 d. pradėjo vykdyti metinę programą, skirtą informuoti ir raginti visos šalies mokyklas drąsiau ir aktyviau kalbėtis Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintos Sveikatos, lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos apraše nurodytomis temomis.

Programos metu moksleiviai bus supažindinami su šiomis temomis, kurios yra paminėtos 2016 m. ŠMSM patvirtintoje Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrojoje programoje

Sveikata, sveika gyvensena ir šeimos samprata

Lytinis brendimas

Psichikos sveikata

Veikla ir poilsis

Socialinė sveikata

Sveika mityba ir fizinis aktyvumas

Asmens ir aplinkos švara

Metinės programos renginiai

Naujienlaiškiai

Kontaktai

Aprašas

Atsakinga už moksleivių nuomonės atstovavimą jaunimo politikos srityse, susijusiose su Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai (SLURŠ) bendrąja programa, bei LMS metinės programos veiklų koordinavimą.

Karolina

Pralgauskytė

METINĖS PROGRAMOS KOORDINATORĖ

+370 647 28547
karolina@moksleiviai.lt