Jaunimo politika: Ką nuveikėme spalio mėnesį?

Vienas iš svarbiausių LMS tikslų yra atstovauti moksleivių interesams. Todėl kiekvieną mėnesį skelbsime LMS jaunimo politikos komiteto veiklą. Kviečiame susipažinti, ką nuveikėme spalio mėnesį!

 1. Dalyvavome susitikime su Lietuvos Respublikos Seimo nariu Edmundu Pupiniu. Susitikimo metu diskutavome apie ugdymo turinio atnaujinimą ir galimus pasikeitimus mokyklos baigimo tvarkoje, mokytojų kompetencijų kėlimo klausimą bei profesinio mokymosi galimybes;
 2. Apsilankėme viešojoje konsultacijoje dėl Nacionalinės plėtros uždavinių Jaunimo politikos srityje, kurios metu diskutavome apie Nacionalinės pažangos programos rengimą, siekiant, kad būsima programa atitiktų jaunų žmonių lūkesčius;
 3. Susitikome su Lietuvos Respublikos prezidento patarėja, Švietimo, mokslo ir kultūros grupės atstove – Vilma Bačkiūte. Pokalbio metu pasidalinome savo įžvalgomis apie moksleivių emocinę savijautą, aptarėme šiuolaikines patyčių prevencijos programas bei pristatėme LMS metinę programą „Ž.E.M.E.“;
 4. Susitikome su Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto nariais: Aušra Papirtiene ir Gintaru Steponavičiumi. Šių susitikimų metu diskutavome apie mokinių savivaldos sąvokos įteisinimą švietimo įstatyme, karjeros specialistų situaciją Lietuvoje, brandos egzaminų vertinimo tvarką;
 5. Dalyvavome Rumunijoje vykusiuose OBESSU mokymuose apie etninių mažumų įtraukimo svarbą. Šių mokymų metu gilinomės į Lietuvos etines problemas ir įgijome daug žinių, patirties etninių mažumų klausimu, kurią naudosime ateityje;
 6. Dalyvavome Lietuvos Respublikos Seime vykusioje spaudos konferencijoje, kurios metu pristatėme LMS metinę programą – „Žalių ekologinių mokyklų erdvė“;
 7. Susitikome su „LG Keleiviams“ atstovais. Šio susitikimo metu kalbėjomės apie transporto lengvatas moksleiviams;
 8. Dalyvavome įvairiose darbo grupėse/susitikimuose/posėdžiuose:
 • Susitikimas dėl trumposios pakopos studijų (ISCED 5) įgyvendinimo. Šio susitikimo metu buvo aptartos studijų įgyvendinimo galimybės;
 • Susitikimas dėl smurto prevencijos mokyklose, kurio metu aptarėme psichosocialinę aplinką Lietuvos mokyklose bei diskutavome, kaip tinkamai reaguoti ir išvengti smurto atvejų ugdymo įstaigose;
 • Susitikimas su specialiųjų tyrimų tarnyba, kurio metu diskutavome apie skaidrumo švietime svarbą ir skaidrumo užtikrinimą;
 • Tarpžinybinės vaiko gerovės posėdis;
 • Švietimo ir mokslo komiteto posėdžiai;
 • Susitikimas su Finansų ministerijos atstovais, kurio metu svarstytas atsiskaitymas negrynaisiais pinigais ugdymo įstaigose;
 • Susitikimas Lietuvos Respublikos Vyriausybėje dėl nacionalinio švietimo susitarimo.

Ar šis turinys buvo jums naudingas?

Kitos naujienos:

LMS naujienos

Pranešimas dėl Valdybos nario atsistatydinimo

LMS bendruomene, pranešame, kad Valdybos narė Karolina Žeimytė, pagal LMS įstatų 7.9. punktą, atsistatydino dėl asmeninių priežasčių. Su atsistatydinimo raštu galite susipažinti žemiau: Valdybos nario