Jaunimo politika: Ką nuveikėme spalio mėnesį?

Vienas iš svarbiausių LMS tikslų yra atstovauti moksleivių interesams. Todėl kiekvieną mėnesį skelbsime LMS jaunimo politikos komiteto veiklą. Kviečiame susipažinti, ką nuveikėme spalio mėnesį!

 1. Dalyvavome susitikime su Lietuvos Respublikos Seimo nariu Edmundu Pupiniu. Susitikimo metu diskutavome apie ugdymo turinio atnaujinimą ir galimus pasikeitimus mokyklos baigimo tvarkoje, mokytojų kompetencijų kėlimo klausimą bei profesinio mokymosi galimybes;
 2. Apsilankėme viešojoje konsultacijoje dėl Nacionalinės plėtros uždavinių Jaunimo politikos srityje, kurios metu diskutavome apie Nacionalinės pažangos programos rengimą, siekiant, kad būsima programa atitiktų jaunų žmonių lūkesčius;
 3. Susitikome su Lietuvos Respublikos prezidento patarėja, Švietimo, mokslo ir kultūros grupės atstove – Vilma Bačkiūte. Pokalbio metu pasidalinome savo įžvalgomis apie moksleivių emocinę savijautą, aptarėme šiuolaikines patyčių prevencijos programas bei pristatėme LMS metinę programą „Ž.E.M.E.“;
 4. Susitikome su Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto nariais: Aušra Papirtiene ir Gintaru Steponavičiumi. Šių susitikimų metu diskutavome apie mokinių savivaldos sąvokos įteisinimą švietimo įstatyme, karjeros specialistų situaciją Lietuvoje, brandos egzaminų vertinimo tvarką;
 5. Dalyvavome Rumunijoje vykusiuose OBESSU mokymuose apie etninių mažumų įtraukimo svarbą. Šių mokymų metu gilinomės į Lietuvos etines problemas ir įgijome daug žinių, patirties etninių mažumų klausimu, kurią naudosime ateityje;
 6. Dalyvavome Lietuvos Respublikos Seime vykusioje spaudos konferencijoje, kurios metu pristatėme LMS metinę programą – „Žalių ekologinių mokyklų erdvė“;
 7. Susitikome su „LG Keleiviams“ atstovais. Šio susitikimo metu kalbėjomės apie transporto lengvatas moksleiviams;
 8. Dalyvavome įvairiose darbo grupėse/susitikimuose/posėdžiuose:
 • Susitikimas dėl trumposios pakopos studijų (ISCED 5) įgyvendinimo. Šio susitikimo metu buvo aptartos studijų įgyvendinimo galimybės;
 • Susitikimas dėl smurto prevencijos mokyklose, kurio metu aptarėme psichosocialinę aplinką Lietuvos mokyklose bei diskutavome, kaip tinkamai reaguoti ir išvengti smurto atvejų ugdymo įstaigose;
 • Susitikimas su specialiųjų tyrimų tarnyba, kurio metu diskutavome apie skaidrumo švietime svarbą ir skaidrumo užtikrinimą;
 • Tarpžinybinės vaiko gerovės posėdis;
 • Švietimo ir mokslo komiteto posėdžiai;
 • Susitikimas su Finansų ministerijos atstovais, kurio metu svarstytas atsiskaitymas negrynaisiais pinigais ugdymo įstaigose;
 • Susitikimas Lietuvos Respublikos Vyriausybėje dėl nacionalinio švietimo susitarimo.

Ar šis turinys buvo jums naudingas?

Kitos naujienos:

LMS naujienos

XXXVI Asamblėjos naujienos

Balandžio 15 dieną Vilniuje įvykusi XXXVI Asamblėja moksleiviams iš kone 200 Lietuvos mokyklų tapo reikšminga ir daug žadančia diena! Dvejus metus trukęs uolus bei kryptingas

Asamblėja

XXXVI Asamblėjos kandidatai į LMS struktūras

Balandžio 15 d. Vilniuje įvyks Lietuvos moksleivių sąjungos XXXVI Asamblėja, kurios metu, pagal naujuosius organizacijos įstatus bus renkamas organizacijos prezidentas, valdybos nariai bei revizija.  

Asamblėja

XXXVI Asamblėja

Balandžio 15 d. Vilniuje įvyks XXXVI Lietuvos moksleivių sąjungos Asamblėja, kurios metu bus renkama nauja valdyba, revizija bei prezidentas, pagal naujus įstatus. Visus norintys kandidatuoti