Įstatai

#LMSatsinaujina

Lietuvos moksleivių sąjungos XXXIV Asamblėjoje, kuri vyks 2022 m. balandžio 29 d. – gegužės 1 d. Kaune, bus svarstomas LMS ateitį keičiantis dokumentas – įstatai – svarbiausias organizacijos teisinis dokumentas, kuriame nustatoma organizacijos valdymo sistema, paskirstomos galios tarp valdymo institucijų.  

Šiai dienai organizacijoje turime 38 padalinius ir daugiau kaip 550 mokinių savivaldų. Kiekvienais metais šis skaičius didėja, prisijungia dar kelios dešimtys MS ir taip augame metai iš metų, tad stebint šią tendenciją, verta pripažinti, jog atėjo metas atnaujinti ir pagrindinį mūsų veiklą įteisinantį dokumentą – LMS įstatus, kuriais vadovaujamės jau 11 metų. 

 

Lietuvos moksleivių sąjungos struktūros schema, pagal naująjį įstatų projektą.

Kodėl reikia keisti dabartinius įstatus ir struktūrą?

  • Veikiame pagal 2011 metų įstatus – per beveik dešimt metų organizacija labai pasikeitė, prisijungė daug papildomų padalinių, naujų mokinių savivaldų, pradėtos skirti naujos prioritetinės sritys. Dėl šių priežasčių, ne visi punktai atliepia šiandieninius organizacijos poreikius. Taip pat per šiuos metus pasikeitė įvairiausi teisiniai dokumentai, kurie nustato asociacijų veikimo principus ir rėmus. Taigi, įstatų keitimo procesas yra kiekvienos organizacijos normali praktika, kuria siekiama adaptuoti organizaciją prie esamos situacijos.

  • Darbo optimizavimas – kadangi šiuo metu mūsų Valdyba yra MSIC padalinių pirmininkai, mūsų valdybą sudaro 38 nariai ir Prezidentas. Šis skaičius yra labai didelis, o Valdybos, kaip kolegialaus valdymo organo, funkcija yra priimti svarbiausius organizacijos sprendimus tarp Asamblėjų. Nepaisant to, jog turim didelį Valdybos narių skaičių, klausimai, kuriais diskutuoja dabartinė Valdyba, kartais reikalauja daug įsitraukimo. Dėl to padalinių pirmininkai negali susikoncentruoti į darbą savo regione. Tai yra dar viena priežastis, dėl kurios keičiame įstatus ir Valdybos apibrėžimą.
  • Augant organizacijai auga ir mokinių savivaldų skaičius, kurias vienijame. Susiduriame su problema, jog ne visų mokinių savivaldų atstovai nori ar gali dalyvauti Asamblėjose, o tai yra svarbiausias organizacijos valdymo organas, kurios metu yra priimami svarbiausi organizacijos likimą apsprendžiantys klausimai. Vienijame net virš 550 mokyklų, tad norime pakelti ir Asamblėjos kokybę, mažinant maksimalų skaičių dalyvaujančių narių. Tuo siekiama, jog įsitraukimas į Asamblėjos metu svarstomus klausimus būtų gilesnis, daugiau išdiskutuotas vietos lygmeniu.
  • Narystės apibrėžimas – šiuo metu mūsų organizacijos narės yra mokinių savivaldos, tačiau dėl to, kad organizacijoje yra tik kelios MS turinčios juridinio asmens statusą, narystės apibrėžimas turi būti pakeistas. Alternatyviai siūlome esmės nekeičiant apibrėžimo, su kuriuos susipažinsite nagrinėdami įstatų projektą, o organizacijai šis pakeitimas leis tiek teisingiau registruoti savo nares, tiek optimizuoti darbą su jomis.

 

Atnaujintą įstatų projektą rasite čia

Dažnai užduodami klausimai

Valdyba tai kolegialus valdymo organas, kuris atlieka valdymo funkcijas tarp asamblėjų, tokioje didelėje organizacijoje, kuri priima sprendimus liečiančius visą Lietuvą yra labai svarbus operatyvumas, todėl reikalingas siauresnės sudėties, bet platesnius įgaliojimus turintis darinys. Be to, naujo Valdybos apibrėžimo pagalba, LMS veiklą reglamentuojantys dokumentai atitiktų asociacijų įstatymo gaires.

Padalinys atsakingas už MS aktyvinimą, pilietinio sąmoningumo kūrimą savivaldybėje, mieste, mokykloje. Atsakingas už savanorių kompetencijų kūrimą, iniciatyvų diegimą mieste, taip pat už NF organizavimą iš esmės, niekas nesikeičia nuo dabartinių veiklų, realiai lieka viskas tas pats. Padalinio pirmininkas, kaip išrinktas padalinyje žmogus, toliau atlieka atstovavimo funkciją padalinio lygmeniu.

Nario kadencijos nėra nustatytos, tai yra pačių mokyklų, kurios deleguoja asmenį, atsakomybė. Nepaisant to, kiekvienais metais bus atnaujinami duomenys, todėl narys turės informuoti LMS biuro narį, kuris atsakingas už narius.

Taryba reikalinga kaip patariamasis organas, kuris žino visą informaciją apie savivaldybes / rajonus. Pataria Prezidentui / Prezidento komandai / Valdybai atitinkamų klausimų sprendimo etapuose, kaip pavyzdžiui apžvelgiant situaciją regionuose, forumų datas, regioninių konferencijų datas ir t. t.

Delegatai nebūtinai bus MS nariai. Automatiškai – siūlymas pakeisti iš MSF į NF.

Taip, MS ir toliau bus vienijamos, tačiau tiesiogiai narystė bus pasirašoma tik su vienu delegatu iš mokyklos, todėl jis bus narys. Nepaisant to, kadangi vienijimas reiškia iš esmės bendrą veiklą, darbą ir kooperavimą, MS toliau išlieka vienu svarbiausiu LMS prioritetu.

LMS padalinių pirmininkai sudarys LMS Tarybą, kuri turės patariamojo balso teisę LMS Valdybai, keisis informacija ir svarbiausiais klausimais informuos Valdybą. Valdybos pareiga šiuo atveju bus atstovauti kiekvieną balsą, kuriam atstovauja. Taip pat niekas nediferencijuoja regiono nuo didesniųjų miestų, tad bus išlaikyta lygybė atstovavimo klausimu.

Visi asmenys turės lygias teises kelti savo kandidatūras, nepaisant jų gyvenamosios vietos, todėl jau pačių rinkėjų atsakomybė bus nuspręsti, kokių valdybos narių jie nori. Asamblėjos sprendimas, negalime užtikrinti vienokio ar kitokio varianto.

Narių forumo metu kandidatuoti gali visi padalinyje veikiantys nariai, todėl yra sudaromos vienodos sąlygos, o tai, jog yra išrinktas progimnazistas nereiškia, jog delegatas atstovauja tik savo mokyklos nuomonei. Narių forumo sprendimą lemia patys jame dalyvaujantys moksleiviai. 

Darbas su mokinių savivaldomis ir su LMS narėmis nesiskirs. Keičiasi tik formalumai, tačiau padaliniai išlieka Mokinių savivaldų informavimo centrais ar (MMT). Padalinys lieka atsakingas už MS aktyvinimą, pilietinio sąmoningumo kūrimą savivaldybėje, mieste, mokykloje. Moksleiviai, kurie yra deleguoti nuo mokyklos būti savo moksleivių atstovais, turės teisę balsuoti ir kalbėti už savo mokyklos moksleivius, tad kaip galima pastebėti, situacija nesikeičia.

Gali būti deleguojami visi nariai, tačiau tai priklausys, nuo nustatyto galimo Asamblėjoje dalyvaujančių skaičiaus, kiek iš kiekvieno padalinio delegatų bus renkama.

  • Vadovų klubuose dalyvauti turės nariai, tačiau šis procesas detaliai bus aprašytas jau po Asamblėjos, MSIC / MMT padalinio nuostatuose.

  • Vadovų klubų vienas iš tikslų  jog juose dalyvautų visi norintys moksleiviai. Tokiu būdu žinutė apie LMS kuriamą pokytį būtų siunčiama itin plačiai auditorijai. Vadovų klubuose dalyvauti galės visi norintys, tačiau formalumai bus aprašyti MSIC / MMT nuostatuose, po detalesnių diskusijų.

Taip. Jeigu savanoris yra deleguojamas iš mokyklos, jis galės būti LMS nariu.

Šis klausimas bus svarstomas po įstatų patvirtinimo, tam skiriami metai pasiruošti skirtingiems komitetams integruotis savo darbą į naują struktūrą.

#LMSatsinaujina