Kovas: kad moksleivių nuomonė būtų išgirsta!

Dėl susiklosčiusios situacijos, kovo mėnesį švietime buvo atlikta pakeitimų: Lietuvos mokyklose įvestas nuotolinis mokymas, atšauktas Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (PUPP), keičiami brandos egzaminų tvarkaraščiai. Dėl to moksleiviams kyla nemažai neaiškumų, klausimų, atsiranda pastebėjimų. Siekiant, kad moksleivių nuomonė būtų išgirsta ir į ją būtų atsižvelgiama, Lietuvos moksleivių sąjungos Jaunimo politikos komitetas daugiausiai dėmesio kovo mėnesį skyrė šioms temoms, tačiau vykdė ir kitas veiklas. Skaitykite, kas buvo nuveikta:

  1. Dalyvavome iniciatyvos „Be patyčių“ atidarymo renginyje.
  2. Dalyvavome Tarpžinybinės vaiko gerovės komisijos bei Lietuvos Švietimo tarybos posėdžiuose.
  3. Dalyvavome įvairiose Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos organizuojamose darbo grupėse dėl nuotolinio mokymosi, jo kokybės gerinimo, valstybinių brandos egzaminų tvarkos ir kt.
  4. Mintimis bei įžvalgomis apie dabartinę situaciją dalinomės Vyriausybėje vykusioje spaudos konferencijoje (žiūrėkite čia).
  5. Socialiniame tinkle Facebook sukūrėme abiturientų grupę, kurioje dalinamės dvyliktokams aktualia informacija ir kviečiame juos išreikšti savo nuomonę.
  6. Sukūrėme anketą, kurioje moksleiviai gali dalintis savo mintimis apie nuotolinį mokymąsi, valstybinius brandos egzaminus, emocinę aplinką ar užduoti kitus rūpimus klausimus.
  7. Dalyvavome diskusijoje su Prezidentūros, LiJOT, LSS bei VU SA atstovais dėl planuojamos jaunimo organizacijų iniciatyvos moksleiviams.
  8. Dalyvavome Švietimo ir mokslo komiteto, Nacionalinio Švietimo susitarimo ir NVO tinklo posėdžiuose.
  9. Nuotoliniu būdu bendravome su LMS Valdyba.

Ar šis turinys buvo jums naudingas?

Kitos naujienos:

LMS naujienos

Pranešimas dėl Valdybos nario atsistatydinimo

LMS bendruomene, pranešame, kad Valdybos narė Karolina Žeimytė, pagal LMS įstatų 7.9. punktą, atsistatydino dėl asmeninių priežasčių. Su atsistatydinimo raštu galite susipažinti žemiau: Valdybos nario