LMS pateikė ugdymo mokyklose kokybės reikalavimų siūlomus rodiklius

Šiais mokslo metais Lietuvos moksleivių sąjunga buvo įtraukta į ugdymo mokyklose kokybės reikalavimų darbo grupę, kurią inicijavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Viceministras Ramūnas Skaudžius. Šios darbo grupės tikslas – peržiūrėti mokyklų būtinųjų rodiklių sąrašą ir aprašus, siekiant nustatyti, ar jie atspindi Geros mokyklos koncepciją, kokybišką ugdymą ir iki metų galo turėti patobulintas (naujais kriterijais / rodikliais) infokorteles ir pagalvoti / užfiksuoti kriterijus, kurie yra ypač svarbūs, tačiau šiuo metu nematuojami.

Lietuvos moksleivių sąjunga siūlo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai bei darbo grupei, kad šie rodikliai būtų taikomi tiek mokiniams, tiek mokyklai, siekiant gilesnio švietimo sistemos įvertinimo. Tai apima: mokinių nuomonės reiškimą apie mokyklos mikroklimatą ir savirealizacijos galimybes, mokinių aktyvumą neformaliojo vaikų švietimo programose, mokinių skatinimą dalyvauti jaunimo organizacijų veikloje, mokinių kultūros paso naudojimą, atsižvelgiant į jų individualius poreikius ir kompetencijų tobulinimą bei mokinių įtraukimą į svarbius mokyklos sprendimus per mokyklos tarybą ar vadovybės svarstymus.

Taip pat svarbu paminėti ir mokyklai siūlomus rodiklius: mokykloje vykdomas dialogiškas, tyrinėjantis ir modernus ugdymasis, naudojant originalius metodus ir skaitmenines priemones, mokykloje yra šiuolaikiška STEAM erdvė ir yra bendradarbiaujama su vietos STEAM centru, mokytojams ir darbuotojams yra suteikiamos galimybės tobulinti kvalifikaciją ir gerinti mikroklimatą, mokiniams, tėvams ir mokytojams yra suteikiama lyderystės įgalinimo galimybė, siekiant stiprinti bendruomenę, naudojami tinkami metodai siekiant įtraukti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius į bendruomenę ir socialinį burbulą bei vykdomas reguliarus išorinis auditavimas.

Šie rodikliai leistų giliau suprasti mokinių ir mokytojų patirtį bei prisidėtų prie švietimo sistemos tobulinimo, skatindami dalyvavimą mokyklos veikloje ir individualaus augimo proceso skatinimą.

Plačiau su siūlomais rodikliais kviečiame susipažinti čia:

Ugdymo mokyklose kokybės reikalavimų siūlomi rodikliai

Ar šis turinys buvo jums naudingas?

Kitos naujienos:

Asamblėja

XXXVIII Neeilinė Asamblėja

Šių metų birželio 22 dieną Narių delegatų lauksime Jonavoje, kur vyks LMS XXXVIII Neeilinė Asamblėja!   Narių delegatai, išrinkti Narių forumų metu, turės priimti svarbius organizacijai

LMS naujienos

LMS Mokinių tarybų projektų globos tvarkos aprašas

Lietuvos moksleivių sąjunga siekdama ugdyti mokinių finansinį raštingumą ir užtikrinti kokybišką mokinių tarybų veiklą inicijuoja mokinių tarybų projektų globą!   Mokinių tarybų projektų globa –