Priimtas Švietimo įstatymo Nr. I-1489 60 straipsnio pakeitimas

Šiandien priimtas sprendimas, kuris pakeis visų mokyklos bendruomenių gyvenimus! Vakariniame seimo posėdyje buvo priimta pakeisti Švietimo įstatymo Nr. I-1489 60 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip: „6. Mokykloje veikia ir kitos mokyklos savivaldos institucijos (mokytojų, mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų).“ Priimamas įstatymas pratina jaunuomenę dalyvauti demokratijoje, ginti savo interesus ir mokytis valdymo artimoje aplinkoje, savo mokyklose.

Buvo išsakyti įvairūs argumentai dėl įstatymo priėmimo. Vytautas Juozapaitis džiaugėsi, jog jaunoji karta imasi tokios iniciatyvos ir žiūrėdami į seimo narius viliasi, jog jų balsas bus išgirstas bei prašė išgirsti Lietuvos moksleivių sąjungos prašymą, nes rytdiena priklauso būtent nuo moksleivių.

Edmundas Pupinis posėdžio metu dalinosi mintimis, jog moksleiviai privalo turėti teisę veikti demokratiškai, kurti moksleivių tarybą, deleguoti demokratiškai išrinktus atstovus į mokyklos tarybą ir šie procesai turi būti įteisinti ne tik mokyklų įstatuose, tačiau ir įstatymiškai. Šis sprendimas parodo, jog valstybė eina demokratėjimo keliu.

Mokinių savivalda yra pirma demokratinė forma, kurioje dalyvauja mokiniai. Tad džiaugiamės, jog kiekvienoje mokykloje atsiras pirmas demokratinis organas, kuriame dalyvaus moksleiviai. Mes skundžiamės, jog jaunimas nebalsuoja rinkimuose ir nedalyvauja politiniame gyvenime. Tad būtent šis sprendimas pradeda jaunimo įsitraukimą į sprendimų priėmimą, teigė Simonas Gentvilas

Posėdžio įrašą galite žiūrėti čia.

Ar šis turinys buvo jums naudingas?

Kitos naujienos:

LMS naujienos

Kvietimas į XXXIV Asamblėją

Brangi LMS bendruomene, informuojame, kad  LMS Pavasario forumas 2022, vyks balandžio 29- gegužės 1 dienomis, Kaune. Pavasario forumo metu vyks XXXIV Asamblėja. Registraciją galite rasti čia.