Apie švietimo situaciją šiuo laikotarpiu | SPALIS

Prastėjant epidemiologinei situacijai šalyje ir mokykloms grįžtant prie nuotolinio mokymo(si), spalio mėnesį Lietuvos moksleivių sąjungos Jaunimo politikos koordinatoriai didelį dėmesį skyrė švietimo procesų, kylančių problemų ir jų sprendimo būdų analizei. Buvo vykdomos šios veiklos:

1. Lietuvos švietimo tarybos/ Švietimo ir mokslo komiteto posėdžiai
Dalyvavome ŠMK bei LŠT posėdžiuose.

2. Diskusija apie problemas mokyklose
LMS prezidentė dalyvavo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos bei iniciatyvos „Man Ne Dzin“ organizuotoje diskusijoje „Apie politiką be politikos“, kurios metu buvo aptartos mokykloje vyraujančios problemos.

3. Viešoji konsultacija ,,Švietimo pagalbos teikimo organizavimas“

Dalyvavome viešojoje konsultacijoje „Švietimo pagalbos teikimo organizavimas“, kurios metu buvo diskutuojama apie švietimo pagalbą.

4. Nuotolinė viešoji konsultacija „Visiems prieinamas ankstyvasis vaikų ugdymas“
Buvo išklausyti siūlymai dėl didesnių valstybės įsipareigojimų organizuojant privalomą ikimokyklinį ugdymą socialinės atskirties sąlygomis gyvenantiems vaikams, priešmokyklinio ugdymo ankstinimo perspektyva, visuotinio ikimokyklinio ugdymo įteisinimo galimybės.

5. Kuratorių konferencija
Dalyvavome organizuojamuose kuratorių kompetencijų mokymuose, kurių metu su kuratoriais dalinomės apie organizacijos teikiamus mokymus mokinių savivaldoms ir apie jauno žmogaus galimybes savanoriaujant mokinių savivaldoje arba jaunimo organizacijose.

6. UT konsultacija
Dalyvavome Ugdymo turinio konsultacijoje, kurios metu buvo aptarti ugdymo turinio pakeitimai ir ateities darbai.

7. LiJOT susitikimas
Dalyvavome LiJOT organizuotame Regioninių jaunimo reikalų ir Nacionalinių jaunimo reikalų komitetų susitikime, kurio metu diskutavome apie jaunimo įgalinimo svarbą bei diskutavome apie savanorystės esmę, suvokimą ir kaip tai galima būtų keisti iš nacionalinės perspektyvos.

8. Švietimo pagalbos specialistų darbo sąlygų pokyčiai
Dalyvavome Švietimo, Mokslo ir Sporto ministerijos organizuotoje konsultacijoje apie švietimo pagalbos specialistų darbo sąlygų pokyčius, kurie turėtų būti įgyvendinti nuo 2024 m.

9. Apklausa dėl ugdymo proceso situacijos mokyklose
Lietuvos moksleivių sąjunga, norėdama sužinoti moksleivių nuomonę apie kontaktiniu būdu vykstančias pamokas inicijavo apklausą apie ugdymo proceso organizavimą Lietuvos mokyklose, kurią užpildė 951 moksleivių.

10. Pilietiškumo skatinimas
Vykstant rinkimų laikotarpiui informavome moksleivius apie dalyvavimo rinkimuose svarbą bei pasidalinome politinių partijų siekiais, tikslais ir prioritetais švietimo srityje.

11. Konferencija „Nestabilus ryšys: santykiai ir ugdymas nuotolinio mokymosi realybėje“
LMS prezidentė dalyvavo konferencijoje „Nestabilus ryšys: santykiai ir ugdymas nuotolinio mokymosi realybėje“, kurios metu pasidalino moksleivių nuomone apie nuotolinį mokymą(si), iškilusius iššūkius bei atliktas klaidas.

12. Nuotolinių renginių ciklo, skirto Mokyklų bendruomenių metams, atidarymas
Dalyvavome Mokyklų bendruomenių metams skirtoje nuotolinėje konferencijoje „Tapk aktyviu mokyklos bendruomenės nariu“, kuri tapo mokyklų bendruomeniškumui skirtų nuotolinių renginių ciklo įžanga.

13. Regioninės jaunimo politikos tinklo posėdis
RJP koordinatoriai susipažino vienas su kitu, išsikėlė lūkesčius ir tikslus, aptarė pirmuosius ateinančius darbus bei jaunimo politikos situaciją savo padaliniuose.

Ar šis turinys buvo jums naudingas?

Kitos naujienos:

LMS naujienos

Pranešimas dėl Valdybos nario atsistatydinimo

LMS bendruomene, pranešame, kad Valdybos narė Karolina Žeimytė, pagal LMS įstatų 7.9. punktą, atsistatydino dėl asmeninių priežasčių. Su atsistatydinimo raštu galite susipažinti žemiau: Valdybos nario