XXXVII Asamblėja

Šių metų balandžio 27 dieną Kaune vyko kupina svarbių darbų bei nutarimų XXXVII LMS Asamblėja. 🥳

Jos metu buvo pristatytos ir Narių patvirtintos LMS metinė veiklos ataskaita, Valdybos metinė ataskaita, LMS 2023 finansinė ataskaita bei Revizijos išvados dėl LMS metinės veiklos, Valdybos metinės bei LMS metinės finansų ataskaitų.

Taip pat Asamblėja patvirtino LMS logotipo keitimo procedūros inicijavimą! 🤯

Buvo pristatyti balandžio 26 dieną Narių nagrinėti bei komentuoti LMS pasiūlymai Lietuvos politinėms partijoms LR Seimo 2024 metų rinkimams, kuriuos aprašantis dokumentas buvo koreguojamas pagal Narių komentarus, galutinė versija – patvirtinta. 🥸

Buvo renkamos ir naujosios LMS Valdybos narės. Nariams prisistatė trys kandidatės – Goda Samalionytė, Ignė Ūselytė ir Gabija Šeštokaitė. Asamblėjos nuosprendžiu LMS Valdybos dalimi iš šių kandidačių tapo Goda Samalionytė. Sveikiname naująją šios LMS struktūros narę ir džiaugiamės kitų kandidačių drąsa bei pasiryžimu! 💪

Dėkojame visiems atvykusiems, dalyvavusiems, pasisakiusiems. Kartu galime daryti sprendimus, padėsiančius kurti geresnį moksleivių rytojų! 🌼

Ar šis turinys buvo jums naudingas?

Kitos naujienos:

Asamblėja

XXXVIII Neeilinė Asamblėja

Šių metų birželio 22 dieną Narių delegatų lauksime Jonavoje, kur vyks LMS XXXVIII Neeilinė Asamblėja!   Narių delegatai, išrinkti Narių forumų metu, turės priimti svarbius organizacijai

LMS naujienos

LMS Mokinių tarybų projektų globos tvarkos aprašas

Lietuvos moksleivių sąjunga siekdama ugdyti mokinių finansinį raštingumą ir užtikrinti kokybišką mokinių tarybų veiklą inicijuoja mokinių tarybų projektų globą!   Mokinių tarybų projektų globa –